Plan bitwy

Z Hearts of Iron 4 PL Wiki
(Przekierowano z Battle plan)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Plan bitwy to ważne narzędzie, pozwalające graczom zobaczyć, w jaki sposób ich armia będzie nacierać, SI kontrolujące armię gracza, a także sposób na zapewnienie armii dużej premii bojową (w natarciu). Plany bitew są powiązane z dowódcami armii, każdy dowódca armii może mieć jeden gotowy plan bitwy, należy mieć przygotowany plan dla każdego dowódcy.

Żeby stworzyć plan ofensywnych działań lądowych, gracz musi najpierw wyznaczyć front obronny – to punkt, z którego grupa armii rozpocznie działania. Wybierz przycisk frontu obronnego i narysuj na mapie linię pokazującą, gdzie zacznie działania grupa armii. W wielu przypadkach będzie to granica państwa albo aktualna linia oddzielająca armie wroga. Następnie kliknij przycisk frontu natarcia (linia ze strzałką) i przeciągnij front do miejsca, na które mają nacierać armie.

Tworzenie planów bitwy

To, w jaki sposób stworzono plan bitwy, wpływa na jego realizację przez SI. SI wykona dokładnie wynikające z planu bitwy polecenia, więc zły plan może mieć katastrofalne skutki. Oto narzędzia, których gracz może używać do tworzenia planu bitwy:

Desant morski

Użyj go do przeprowadzenia desantu na terytorium wroga. Armia może w ten sposób wkroczyć na przyjazne terytorium, ale lepiej przemieszczać się od portu do portu, jak opisano to powyżej.

Wybierając desant morski, gracz musi wskazać LPM punkt początkowy. To tam armia zgromadzi się przed rozpoczęciem ataku. Kliknij PPM prowincję wroga, którą chcesz zaatakować. Pamiętaj, że gracz potrzebuje informacji o wszystkich szlakach morskich, którymi będzie poruszać się marynarka wojenna, więc musi mieć okręty wojenne patrolujące lub kontrolujące odpowiednie rejony morza.

Przygotowanie planów jest czasochłonne, a desanty morskie planuje się bardzo długo. Gdy miną tygodnie (lub miesiące) przygotowań, szara strzałka nad grupą armii zmieni kolor na bladozielony. Kliknij tę strzałkę, żeby uruchomić plan.

Linia frontu i linia ofensywna

Gracz może wyznaczyć na linię frontu całą granicę państwa, klikając tę granicę, albo może określić część granicy jako linię frontu, przytrzymując przycisk myszy i zaznaczając prowincje, które mają stanowić front. Następnie SI rozmieści na linii frontu kontrolowane przez dowódcę dywizje. Gracz może także stworzyć kilka niepołączonych linii frontu i przydzielić do nich dywizje, co może być szczególnie przydatne w przypadku marszałka polnego, gdyż może on dowodzić nieograniczoną liczbą dywizji. Dywizje stacjonują na linii frontu graniczącej z krajem, otrzymają premię za planowanie.

Jedynie z linii frontu gracz może wyznaczyć jedną lub kilka linii ofensywnych albo strzałkę natarcia. Linia ofensywna wskazuje SI, w jaki sposób dywizje mają nacierać z linii frontu. Gracz może zmienić szerokość i kształt łuku swojej linii ofensywnej. Jeżeli kursor myszki znajdzie się nad linią ofensywną (strzałką natarcia), gra pokaże krok po kroku wizualizację natarcia dywizji.

Linię frontu można wyznaczyć na końcu linii ofensywnej i linia ta może stanowić początek kolejnych linii ofensywnych.

Przy każdym dowódcy znajduje się duży przycisk wykonania. Po jego naciśnięciu zostanie aktywowana linia ofensywna, wzdłuż której SI będzie posuwać się do następnej linii frontu. Jeżeli na tej linii frontu znajduje się linia ofensywna, przycisk wykonania trzeba nacisnąć ponownie, by kontynuować natarcie z nowej linii frontu.

Linia odwrotu

Gracz może wyznaczać linie odwrotu na kontrolowanym przez siebie terytorium, żeby nakazać SI umieszczenie dywizji na linii odwrotu tak jak w przypadku linii frontu. SI ma zadanie bronić tych linii przed atakami wroga oraz kontratakować, jeśli linia zostanie przerwana. Różnica w stosunku do linii frontu polega na tym, że dywizje stacjonujące na liniach odwrotu nie mogą otrzymywać premii za planowanie, ale dywizje długo stacjonujące w danej prowincji otrzymają premię za okopanie się.

Garnizonowanie

Opcja ta pozwala przydzielić armię do ochrony obszaru, a nie linii frontu. Wykorzystuje się ją głównie w przypadku dywizji zajmujących się zwalczaniem partyzantki lub do obrony przed spadochroniarzami. Dywizje są rozproszone na określonym obszarze, a nie skoncentrowane na linii prowincji, więc nie należy tego robić w pobliżu linii frontu.

Premia za planowanie

Każda dywizja, która jest częścią ofensywnego planu bitwy, otrzyma premię bojową nazywaną premią za planowanie. Ta premia wzrasta do pewnego limitu, dopóki dywizja stacjonuje na linii frontu graniczącej z innym państwem. Premia za planowanie zmniejsza się, gdy dywizja związana jest walką, przemieszcza się albo nie stacjonuje na linii frontu. Zarówno maksymalna premia za planowanie, jak i szybkość jej wzrostu (szybkość planowania) mogą być zwiększone. Doktryna wojny mobilnej ma bardzo dużą szybkość planowania, natomiast doktryna planu wielkiej bitwy może zapewnić bardzo wysoką premię do planowania, jeśli poświęci się czas na jej przygotowanie. Najbliższym obronnym odpowiednikiem premii za planowanie jest okopanie się. Premia za planowanie ma także wiele wspólnego ze zorganizowaniem - obydwie te wartości rosną, gdy dywizja odpoczywa, i spadają, gdy przemieszcza się albo walczy.

Kontrola ręczna i plan bitwy

Kontrola ręczna podlega tym samym zasadom dotyczącym premii za planowanie. System planów bitwy nie służy zastąpieniu kontroli ręcznej, ale ma zwolnić gracza z wykonywania czasochłonnych zadań, jak garnizonowanie obszaru albo umieszczanie dywizji za rzeką. Dywizje będące częścią planu bitwy po otrzymaniu rozkazu wydanego ręcznie wykonają go, a następnie wrócą pod kontrolę SI.

Plan bitwy i sojusznicy

Gracze mogą oglądać plany bitew swoich sojuszników (opcję tę można włączać i wyłączać). W grze wieloosobowej ułatwia to koordynację działań z sojusznikami. Kraje kierowane przez SI także tworzą plany bitew, więc jest to przydatne również w rozgrywce dla jednego gracza.