Wojna domowa

Z Hearts of Iron 4 PL Wiki
(Przekierowano z Civil war)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wojny domowe to sytuacja, w której państwo zostaje podzielone różnicami politycznymi, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Do wojny domowej może dojść w każdym państwie w grze.

Mechanika

Wpływy zewnętrzne albo wybór pewnych ministrów spowoduje zmianę nastawienia opinii publicznej i pozwoli różnym ideologiom zdobywać poparcie polityczne. Po osiągnięciu wystarczająco wysokiego poziomu gracz może opowiedzieć się po jednej z dwóch stron wojny domowej. Zmiana wpływów następuje powoli, ale mogą ją przyspieszyć wpływy zewnętrzne, na przykład wsparcie z zagranicy albo wydarzenia. Wojny domowe mogą wyniknąć ze świadomego działania, ale może też do nich dojść, gdy gracz tego nie chce, jeśli poparcie polityczne dla innej ideologii osiągnie wystarczająco wysoki poziom.

Wojny domowe mogą wybuchnąć także w wyniku przewrotów inspirowanych przez inne państwa. W tym celu państwo musi zapewnić siłę polityczną i wyposażenie.

Gdy wybuchnie wojna domowa, państwo zostanie podzielone na dwie części. W przypadku wojen domowych nie wynikających ze skryptu sposób podziału może być różny. Obie strony od razu znajdują się w stanie wojny ze stroną przeciwną i walczą, dopóki nie zjednoczą państwa pod swoim sztandarem.

Wojny domowe wynikające ze skryptu

Zwykle historyczne wojny domowe wybuchają w czasie zgodnym z historią, na przykład w Hiszpanii. W takich sytuacjach podział kraju jest oparty na realiach historycznych. Choć te wojny domowe wynikają ze skryptu, mogą mieć w nich znaczenie wpływy i poparcie zewnętrzne, ochotnicy i wojska ekspedycyjne. Mogą też zmusić inne państwa do interwencji.