Logistyka

Z Hearts of Iron 4 PL Wiki
(Przekierowano z Convoys)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Logistyka to dostarczanie wyposażenia i zasobów tam, gdzie są one potrzebne.

Zużycie zaopatrzenia

Poruszające się jednostki zużywają 1,5 raza więcej zaopatrzenia.

Obsługiwane zaopatrzenie

Obsługiwane zaopatrzenie w rejonie jest obliczane jako suma lokalnego i dostarczanego zaopatrzenia.

Zaopatrzenie lokalne

Zaopatrzenie lokalne

Suma następujących składowych:

  • Wartość podstawowa 1–16 dla danego rejonu.
  • Za każdą prowincję dającą punkty zwycięstwa: 1 plus 0,1 za wartość punktów zwycięstwa, zaokrąglając do najbliższej liczby całkowitej.

Dostarczane zaopatrzenie

Dostarczane zaopatrzenie jest równe wąskiemu gardłu (najniższa wartość) na najlepszej drodze ze stolicy, biorąc pod uwagę zarówno końcowy rejon zaopatrzenia, jak i stolicę. Rejony zaopatrzenia są powiązane z wartościami zaopatrzenia w następujący sposób:

  • Drogą lądową: Rejony zaopatrzenia sąsiadujące z lądem. Wartość jest sumą wyników:
  • 0,5 raza kwadrat średniej infrastruktury w rejonie wysyłającym zaopatrzenie. Stolice nie otrzymują tego współczynnika.
  • 2 razy kwadrat średniej infrastruktury w rejonie otrzymującym zaopatrzenie. Pamiętaj, że stolice otrzymują ten współczynnik jako zaopatrzenie „lokalne”.
  • Drogą morską: Rejony zaopatrzenia połączone drogą morską. Wartość zaopatrzenia to trzykrotność sumy poziomów baz morskich w wysyłających i otrzymujących zasoby rejonach, wybiera się najniższą wartość.

Efekty zaopatrzenia

Jednostki potrzebują zaopatrzenia, żeby działać z maksymalną wydajnością. Jeśli jednostki w rejonie zaopatrzenia zużywają więcej zasobów, niż jest obsługiwane, otrzymają kary.

Okres ochronny

Jednostki zaczynają otrzymywać kary za brak zaopatrzenia dopiero po zakończeniu okresu ochronnego, trwającego podstawowo 48 godzin. Niektóre doktryny wydłużają ten czas.

Kary za brak zaopatrzenia

Jeżeli jednostka ma mniej niż maksimum zasobów, ponosi następujące kary:

  • 30% zmęczenia
  • -80% do zorganizowania
  • -30% do reorganizacji
  • -20% do modyfikatora bojowego

Kary te są mnożone przez 1 minus ułamek zaopatrzenia. Kary rosną liniowo od zera do tej wartości w ciągu 30 dni.