Dyplomacja

Z Hearts of Iron 4 PL Wiki
(Przekierowano z Diplomacy)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W HoI4 dyplomacja jest w większości bilateralna, co oznacza, że wszystkie relacje, propozycje i wnioski odbywają się bezpośrednio pomiędzy graczem i wybranym państwem albo krajami kierowanymi przez SI. Wyjątkiem od tej reguły jest stworzenie frakcji. Wszyscy członkowie frakcji będą brali razem udział w wojnach obronnych i mogą też zapraszać innych członków frakcji do udziału w wojnach ofensywnych u boku agresora.

Ponadto dyplomacja jest asymetryczna. Oznacza to, że wszystkie zmienne wpływające na opinię innego państwa albo na prawdopodobieństwo przyjęcia propozycji są całkowicie odrębne dla każdego kraju. Na przykład państwo gracza może mieć pozytywne relacje z innym krajem, a z kolei ten może mieć negatywne stosunki z graczem. Relacje można poprawić poprzez przynależność do tej samej frakcji, posiadanie takiej samej ideologii, poprzez udzielenie gwarancji, handel albo poprawę relacji.

Działania dyplomatyczne

W grze dostępnych jest wiele działań dyplomatycznych. Wszystkie działania dyplomatyczne w poniższej tabeli to działania główne, te, które można anulować, mają powiązane działanie dyplomatyczne, które staje się dostępne po podjęciu głównego. Zastąpi też działanie główne w menu dyplomacji. Jedynymi wyjątkami są korpus ekspedycyjny, który można anulować opcją wycofania korpusu ekspedycyjnego, i prośba o kontrolę nad regionem, którą anuluje się poleceniem przekazania kontroli nad regionem.

Działanie Opis Wymagania Warunki anulowania
Wypowiedz wojnę Tylko tak można rozpocząć nową wojnę. Cel wojenny w wybranym kraju.
 • Wojna trwa dłużej niż 6 miesięcy.
 • Musi być przywódcą frakcji.
 • Musi być po stronie przegranych.
 • Wynik wojenny zwycięskiej strony wynosi nie mniej niż 50%.
Uzasadnij cel wojenny Rozpoczęcie uzasadniania celu wojennego przeciwko innemu państwu.
 • Państwo, które jest celem, nie może być sojusznikiem.
 • Zmienna ilość Political power.png. Ilość zmiejsza się, gdy rośnie Napięcie światowe icon napięcie światowe.
Brak
Gwarantuj niepodległość Gwarancja niepodległości dla innego państwa. Jeżeli ktoś wypowie wojnę krajowi mającemu gwarancje, zaatakowane państwo automatycznie dołączy do frakcji gwaranta.
 • Kraj będący celem ma taką samą ideologię.
 • Kosztuje 25Political power.png +25Political power.png za każdy kraj, który otrzymał już gwarancje.
 • Napięcie światowe icon Napięcie światowe osiąga limit.
Brak
Poproś o dostęp wojskowy Dostęp wojskowy pozwala przemieszczać wojska albo okręty przez terytorium innego państwa, sojuszniczego lub nie. Członkowie tej samej frakcji automatycznie otrzymują dostęp wojskowy. Wybrany kraj musi się zgodzić. Brak wojska na terytorium kraju docelowego.
Zaproponuj dostęp wojskowy Propozycja udzielenia dostępu wojskowego innemu państwu. Jeżeli się zgodzi, nie otrzymasz automatycznie dostępu wojskowego. Wybrane państwo musi wyrazić zgodę. Wybrane państwo nie ma wojsk na terytorium kraju, który udziela dostępu.
Popraw relacje Rozpoczęcie stopniowego poprawiania relacji między tobą i wybranym państwem. Relacje oddziałują na wpływy handlowe i szanse powodzenia innych działań dyplomatycznych.
Brak
Pakt o nieagresji Podpisanie paktu o nieagresji wyłącza działania dyplomatyczne „Uzasadnij cel wojenny” i „Wypowiedz wojnę”. Wybrane państwo musi wyrazić zgodę. Nie można anulować, jeśli państwa nie mają wspólnej granicy albo przez pierwszych 12 miesięcy obowiązywania paktu. Po 12 miesiącach możliwość zerwania paktu o nieagresji będzie zależała od względnej wielkości armii rozmieszczonych na wspólnej granicy.
Zaproś do frakcji Zaproszenie innego państwa do twojej frakcji. Wybrany kraj musi wyrazić zgodę.
 • Nie może być przywódcą frakcji.
 • Nie może toczyć wojny z innymi członkami frakcji.
Stwórz frakcję Jeżeli jeszcze nie należysz do frakcji, a cel narodowy pozwala ci stworzyć frakcję, możesz zaprosić inne państwo do jej powołania.
 • Ta sama ideologia.
 • Państwo, które jest celem, musi wyrazić zgodę.
 • Nie może być przywódcą frakcji.
 • Nie może toczyć wojny z innymi członkami frakcji.
Dołącz do frakcji Pozwala ci dołączyć do frakcji. Automatyczne dołączenie do trwającej wojny (wojen).
 • Wybrane państwo musi być przywódcą frakcji.
 • Nie może należeć frakcji.
 • Napięcie światowe icon Napięcie światowe osiąga limit.
 • Przywódca frakcji musi wyrazić zgodę.
 • Nie może toczyć wojny z innymi członkami frakcji.
Rozpocznij program lend-lease Wyślij dowolne wyposażenie do innego państwa prowadzącego wojnę, która nie jest twoim wrogiem. Można wysyłać stałą ilość produkcji co miesiąc albo jednorazowo określoną ilość wyposażenia.
 • Państwo docelowe musi mieć wystarczająco dużo konwojów, żeby otrzymać wyposażenie, chyba że istnieje niezablokowana trasa lądowa.
 • Napięcie światowe icon Napięcie światowe osiąga limit.
Brak
Weź udział w wojnie Pozwala ci dołączyć do wojny prowadzonej przez innego członka frakcji.
 • Nie może toczyć wojny z sojusznikami.
 • Wybrane państwo musi być przywódcą frakcji.
Nie można anulować
Wyślij ochotników Wysłanie do jakiegoś państwa ograniczonej liczby dywizji. Kontrola nad jednostkami zostaje zachowana.
 • Wybrane państwo musi toczyć wojnę.
 • Nie może toczyć wojny.
 • Nie może należeć do tej samej frakcji, co państwo będące celem.
 • Osiągnięto maksymalną liczbę dywizji.
 • Napięcie światowe icon Napięcie światowe osiąga limit.
Brak
Korpus ekspedycyjny Wysłanie nieograniczonej liczby dywizji do innego członka frakcji. Kontrola nad jednostkami zostaje utracona.
 • Trzeba razem prowadzić wojnę.
 • Państwo, które jest celem, musi być sojusznikiem.
 • Państwo, które jest celem, musi wyrazić zgodę.
 • Dywizje muszą znajdować się na lądzie.
Należy aktywować wycofanie korpusu ekspedycyjnego.
Wycofaj korpus ekspedycyjny Przywrócenie kontroli nad wszystkimi jednostkami wysłanymi do wybranego państwa jako korpus ekspedycyjny. Brak Brak
Zwiększenie popularności partii Zwiększa popularność lokalnej partii w kraju docelowym o tej samej ideologii. Kosztuje 0,10Political power.png dziennie. Brak
Dokonaj przewrotu Rozpoczęcie przygotowań do przewrotu stanu w wybranym kraju. Najpopularniejszym efektem jest wywołanie wojny domowej w danym państwie. Wynik tego działania jest zależny od popularności partii politycznej kierującej się twoją ideologią.
 • 200Political power.png albo więcej, gromadzone z maksymalną szybkością 0,50Political power.png dziennie.
 • Tysięcy wyposażenia piechoty.
Brak
Poproś o kontrolę nad regionem Poproszenie aktualnego właściciela okupowanego regionu o oddanie nad nim kontroli.
 • Trzeba razem toczyć wojnę.
 • Musi mieć odpowiedni wkład w wojnę.
 • Państwo, które jest celem, musi wyrazić zgodę.
 • Region, który jest celem, nie może być uważany za prowincję narodową wybranego państwa.
Nie można anulować
Przekaż kontrolę nad regionem Oddanie kontroli nad jednym lub kilkoma okupowanymi regionami. Państwo będące celem musi wyrazić zgodę. Nie można anulować

Dodatkowe informacje

 • Gwarantuj niepodległość: Koszt Siły politycznej icon siły politycznej wyniesie 25Political power.png za pierwszą gwarancję, 50Political power.png za drugą, 75Political power.png za trzecią i tak dalej.
 • Dołącz do frakcji i stwórz frakcję: Warunki anulowania tych działań dyplomatycznych są w zasadzie takie same. To warunki aktywacji działania dyplomatycznego „Opuść frakcję”, ale nie możesz być przywódcą żadnej frakcji, gdy wstępujesz do jakiejś frakcji.
 • Rozpocznij program lend-lease: Ilość produkcji, którą można przesłać do wybranego państwa, może być stałą liczbą jednostek z produkcji miesięcznej albo odsetkiem produkcji miesięcznej. Nie można wybrać obu tych opcji jednocześnie. Program lend-lease można zmodyfikować w każdej chwili.
 • Dokonaj przewrotu: To działanie dyplomatyczne wymaga też wybrania regionu początkowego wojny domowej. Na początku wojny domowej do zbuntowanego regionu dołączą inne, proporcjonalnie do popularności partii, gdy zostanie spełniony wymóg Political power.png. Dlatego dokonanie przewrotu jest skuteczniejsze, gdy połączy się je ze „Zwiększeniem popularności partii”. Ilość potrzebnego wyposażenia piechoty jest prawdopodobnie funkcją populacji cywilnej wybranego państwa. Im bardziej zaludnione państwo, tym więcej wyposażenia piechoty trzeba przekazać na rzecz nadchodzącej wojny domowej. Nie wiadomo na razie, czy i w jakim zakresie takie działanie może doprowadzić do udanego przewrotu stanu, nie wywołując wojny domowej.

Napięcie światowe

Osobny artykuł: Napięcie światowe

Napięcie światowe icon Napięcie światowe wskazuje, jak blisko jest do wybuchu wojny światowej. Wiele działań dyplomatycznych jest ograniczonych przez napięcie światowe. Anektowanie państw, dołączanie do frakcji, wypowiadanie wojen innym krajom to przykłady działań, które zwiększają poziom napięcia światowego.

Ogólnie rzecz biorąc, mocarstwa Osi dążą do utrzymywania napięcia światowego na niskim poziomie, by nie powstała przeciwko nim wielka koalicja, a krajom demokratycznym, takim jak USA, zależy na zwiększaniu napięcia światowego, by mogły one interweniować.