Dywizja

From Hearts of Iron 4 PL Wiki
(Redirected from Division)
Jump to navigation Jump to search
Zobacz też: Jednostki lądowe

Dywizja to podstawowa jednostka sił lądowych na mapie. Skład każdej dywizji określa jej szablon. Szablony dywizji można tworzyć i modyfikować, wydając doświadczenie lądowe.

Szablon dywizji

Każda dywizja składa się maksymalnie z pięciu pułków bojowych i pięciu batalionów wsparcia. Natomiast każdy pułk bojowy składa się maksymalnie z pięciu batalionów. Dodanie pierwszego batalionu w pułku kosztuje 25 PD, po czym każdy dodany albo wymieniony batalion kosztuje 5 PD.

Dywizja może mieć dowolną liczbę jednostek tego samego typu w batalionach bojowych, ale tylko po jednym z każdego rodzaju jednostek w batalionach wsparcia.

Szablon dywizji można określić jako rezerwy, zawodowy albo elitarny. Elitarne dywizje będą otrzymywały w pierwszej kolejności lepsze wyposażenie, potem otrzymają je dywizje zawodowe, a na końcu rezerwy.

Pułki bojowe

Każdy pułk bojowy składa się z batalionów piechoty, mobilnych albo pancernych. Rodzaje dostępnych batalionów to:

 • Bataliony piechoty: Piechota, siły specjalne, artyleria liniowa/przeciwlotnicza/przeciwpancerna
 • Bataliony mobilne: Kawaleria, wojska zmotoryzowane i zmechanizowane, zmotoryzowana artyleria rakietowa
 • Batalion pancerny: Czołgi, artyleria samobieżna/przeciwlotnicza/przeciwpancerna

Zwiększenie liczby batalionów w dywizji zmienia jej parametry: na przykład nowe bataliony bojowe zwiększają wytrzymałość i rozpiętość bojową dywizji, a także zapewniają premię przynajmniej do różnych parametrów ataku i obrony. Pamiętaj, że zorganizowanie dywizji to średnia zorganizowania jej batalionów, dlatego możliwy jest spadek (średniego) zorganizowania dywizji po dodaniu nowych batalionów.

Bataliony wsparcia

Dywizja może składać się maksymalnie z pięciu różnych kompanii lub batalionów wsparcia. Dostępne opcje to:

 • Wsparcie artylerii
 • Wsparcie plot.
 • Wsparcie ppanc.
 • Kompania saperów zwiększa współczynnik okopania się dywizji. Pomaga atakować fortyfikacje i przeprawy rzeczne.
 • Kompania zwiadu zwiększa współczynnik zwiadu dywizji, co ułatwia przeciwdziałanie taktykom bojowym wroga.
 • Żandarmeria zapewnia premię do współczynnika pacyfikacji, co pomaga w tłumieniu powstania.
 • Kompania techniczna zapewnia dywizji premię do niezawodności, co zmniejsza straty ponoszone podczas szkolenia i walki.
 • Szpital polowy zwiększa współczynnik odzyskania i zmniejsza utratę doświadczenia wynikającą z ponoszonych strat.
 • Kompania logistyczna zmniejsza zużycie zaopatrzenia przez całą dywizję.
 • Kompania sygnalizacyjna zwiększa współczynnik inicjatywy dywizji, przyspiesza planowanie bojowe i zwiększa szanse wejścia rezerw do walki.

Po dodaniu batalionu wsparcia jego oddziaływanie na współczynniki dywizji widoczne jest jako podpowiedź wyświetlana w oknie projektanta dywizji.

Koszty doświadczenia armii

Modyfikowanie szablonu dywizji może wymagać wydania doświadczenia armii.

Działanie Koszt w PD Uwagi
Duplikuj szablon 0
Zmień wyposażenie szablonu 0
Zmień priorytet szablonu 0
Dodaj pułk bojowy istniejącego rodzaju 5 Zawiera jeden batalion.
Dodaj pułk bojowy nowego rodzaju 25 Zawiera jeden batalion.
Dodaj/wymień batalion bojowy 5
Usuń batalion bojowy 5 Można w ten sposób usunąć ostatni batalion pułku, a co za tym idzie, cały pułk.
Zmień rodzaj pułku bojowego na istniejący typ 5 na batalion Istniejące bataliony można wymieniać lub usuwać w ramach nowego rodzaju pułku, nie ponosząc dodatkowych kosztów.
Zmień rodzaj pułku bojowego na nowy typ 25 + 5 na batalion Istniejące bataliony można wymieniać lub usuwać w ramach nowego rodzaju pułku, nie ponosząc dodatkowych kosztów.
Dodaj/wymień batalion wsparcia 10
Usuń batalion wsparcia 10

Rodzaj jednostki dywizji

Ogólny rodzaj jednostki dywizji przedstawiony jest w postaci jej domyślnej ikony NATO. Wskazuje, czy określone naczelne dowództwo wpływa na dywizję. Rodzaj jednostki dywizji określa się, mnożąc wskaźnik wewnętrznego priorytetu przez liczbę jednostek każdego rodzaju. Jako rodzaj jednostki przyjmuje się ten, który uzyska najwyższy wynik.

Jednostka Priorytet Rodzaje
Plot. 301 piechota
plot.
Ppanc. 1197 piechota
ppanc.
Artyleria 1198 piechota
artyleria
Kawaleria 599 piechota
Kompania saperów 0 piechota
wsparcie
Szpital polowy 0 piechota
wsparcie
Ciężka sam. artyleria plot. 301 pancerna
plot.
Ciężka artyleria sam. 1797 pancerna
artyleria
Czołg ciężki 2503 pancerna
Ciężki niszczyciel czołgów 1797 pancerna
ppanc.
Piechota 600 piechota
Lekka sam. artyleria plot 301 pancerna
plot.
Lekka artyleria samobieżna 1795 pancerna
artyleria
Czołg lekki 2501 pancerna
Lekki niszczyciel czołgów 1795 pancerna
ppanc.
Kompania logistyczna 0 piechota
wsparcie
Kompania techniczna 0 piechota
wsparcie
Piechota morska 601 piechota
Piechota zmechanizowana 610 zmechanizowana
Średnia sam. artyleria plot. 301 pancerna
plot.
Średnia artyleria samobieżna 1796 pancerna
artyleria
Czołg średni 2502 pancerna
Średni niszczyciel czołgów 1796 pancerna
ppanc.
Żandarmeria 0 piechota
wsparcie
Nowoczesna sam. artyleria plot. 301 pancerna
plot.
Nowoczesna artyleria samobieżna 1796 pancerna
artyleria
Nowoczesny czołg 2510 pancerna
Nowoczesny niszczyciel czołgów 1796 pancerna
ppanc.
Piechota zmotoryzowana 599 zmotoryzowana
Zmot. artyleria rakietowa 1199 artyleria
zmotoryzowana
rakietowa
Piechota górska 601 piechota
Spadochroniarze 2 piechota
Kompania zwiadu 0 piechota
wsparcie
Artyleria rakietowa 1199 piechota
artyleria
Kompania sygnalizacyjna 0 piechota
wsparcie
Superciężka sam. artyleria plot. 301 pancerna
plot.
Superciężka artyleria samobieżna 1798 pancerna
artyleria
Superciężki niszczyciel czołgów 1798 pancerna
ppanc.
Czołg superciężki 2520 pancerna
Wsparcie plot. 0 piechota
wsparcie
Wsparcie ppanc. 0 piechota
wsparcie
Wsparcie artylerii 0 piechota
wsparcie
Wsparcie artylerii rakietowej 0 piechota
wsparcie