FAQ

Z Hearts of Iron 4 PL Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jak produkuje się wyposażenie?

Zacznij od kliknięcia ikony produkcji w górnej części ekranu. Całe Equipment.png wyposażenie jest wytwarzane przez linie montażowe. Żeby stworzyć nową linię montażową, kliknij jeden z przycisków na ekranie produkcji i wybierz wyposażenie, które chcesz wyprodukować. Kiedy linia montażowa pojawi się na liście, przydziel do niej więcej

Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku

fabryk wojskowych albo Stoczni icon stoczni. Do linii montażowej można przydzielić maksymalnie 15 fabryk.

Jak tworzyć jednostki?

Jednostki lądowe umieszcza się w kolejce planera armijnego. Nowa dywizja musi otrzymać Equipment.png wyposażenie, żeby zakończyć szkolenie. Kiedy jednostka zgromadzi potrzebne jej wyposażenie i zostanie wyszkolona, można wystawić ją w wybranym miejscu.

Jednostki powietrzne są wystawiane jako skrzydła. Skrzydła mają ten sam rodzaj wyposażenia, przykładem może być skrzydło myśliwskie. Skrzydła stacjonują w bazach powietrznych, a nowe skrzydło można stworzyć za pomocą tego interfejsu.

Jednostki morskie wystawia się bezpośrednio jako wyposażenie, po tym jak zostaną zbudowane za pomocą interfejsu produkcji.

Jak badać nowe technologie?

Na ekranie Badań znajdują się dostępne zespoły badawcze. Można pracować nad kilkoma technologiami, ponieważ każdy zespół może badać jakąś Technology.png technologię. Dzięki celom narodowym można odblokować nowy zespół badawczy.

Żeby badać jakąś Technology.png technologię, kliknij pusty zespół badawczy, żeby otworzyć drzewko badań. Gdy pojawi się drzewko badań, wybierz technologię do opracowania.

Czym są cele narodowe?

Cele narodowe organizują progres gry, umożliwiając państwu wyznaczenie własnych celów i rozwój jego działań politycznych i strategicznych.

Można je znaleźć, klikając flagę po lewej stronie ekranu. Drzewko celów narodowych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju państwa, więc zapoznaj się z nim, naprowadzając kursor na każdy z celów.

Nie ma jednego, właściwego sposobu ich realizacji. Wszystko zależy od strategii państwa. Czy celem jest jak najszybszy wybuch wojny? Czy rozbudowa przemysłu cywilnego i potencjału militarnego jest celem państwa? Czy rozwój marynarki wojennej ma priorytetowe znaczenie? Odpowiedź na te pytania pozwoli obrać najlepszą drogę na drzewku celów narodowych. Niemcy potrzebują kilku rzeczy: Cel „Gdańsk albo wojna” jest konieczny do wywołania wojny. Pamiętaj o wymaganiach dla niektórych celów narodowych. Kilka z nich wymaga minimalnej liczby dywizji.

Jak wznosić budynki?

Żeby wznosić budynki, używaj ekranu budowy. Niektóre budynki wznosi się w prowincji (bunkry), ale większość buduje się na poziomie regionu (fabryki, stanowiska przeciwlotnicze etc.). Budynki są wznoszone przez

Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku

fabryki cywilne.

Do czego służy Political power.pngsiła polityczna?

Może służyć do aktywacji nowych Ideas small.png idei i zmiany Ideas small.png praw państwa albo do podejmowania działań dyplomatycznych.