Napięcie światowe

Z Hearts of Iron 4 PL Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
100% napięcia światowego

Napięcie światowe określa poziom niepokoju na świecie, wyrażony liczbą od 0 do 100%. Poziom napięcia światowego ma kilka skutków, w szczególności umożliwia lub ogranicza decyzje polityczne, cele narodowe itd. Jest pokazane jako ikona przedstawiająca ziemię z pochłaniającymi ją płomieniami, tym większymi, im wyższe napięcie światowe. Jeżeli wydarzenia obniżające napięcie światowe nastąpią, gdy jest oni niskie, może spowodować to spadek napięcia poniżej tego 1%.

Wpływ na napięcie światowe

Zwiększenie napięcia światowego

Poniższe elementy zwiększają poziom napięcia światowego:

Zmniejszenie napięcia światowego

Poniższe elementy powodują zmniejszenie napięcia światowego:

 • Spadek po pewnym czasie
 • Wypowiedzenie wojny (tylko demokracja)
 • Traktaty pokojowe
 • Udzielenie gwarancji (demokracja)

Efekty

Napięcie światowe skraca czas (i zmniejsza koszt) uzasadnienia celów wojennych do 75% przy 100% napięcia światowego.

Efekty ideologiczne

Różne ideologie inaczej wpływają na napięcie światowe---zarówno pod względem jego generowania, jak i tego, jaki poziom napięcia jest potrzebny, żeby można było podjąć niektóre działania.

Wymagane napięcie

Działanie Ideologia
Communism icon.
Komunistyczna
Democracy icon.
Demokratyczna
Fascism icon.
Faszystowska
Non-aligned icon.
Bez powiązań
Gwarancja niepodległości 25% 40%
Lend-lease 50% 40%
Wysłanie ochotników 50% 40%
Dołączenie do frakcji 80% 40%
Uzasadnienie celu wojennego 50%

Communism.png
Komunizm

Limity napięcia światowego:

 • Limit napięcia – wypowiedzenie wojny: +75%
 • Limit napięcia – wpływ kominternu: +50%

Democracy.png
Demokracje

Demokracja to ustrój polityczny, w którym odbywają się bezpośrednie lub pośrednie powszechne wybory rządzących. Limity napięcia światowego:

 • Limit napięcia – wypowiedzenie wojny: -100%
 • Limit napięcia – dołączenie do frakcji: +80%
 • Limit napięcia – Lend-lease: +50%
 • Limit napięcia – wysłanie ochotników: +50%
 • Limit napięcia – gwarancje: +25%
 • Limit napięcia – wpływ sojuszników: -10%

Fascism.png
Faszyzm

Limity napięcia światowego:

 • Brak szczególnego efektu

Neutrality.png
Neutralność

Limity napięcia światowego:

 • Limit napięcia – uzasadnienie celu wojennego: +50%
 • Limit napięcia – dołączenie do frakcji: +40%
 • Limit napięcia – Lend-lease: +40%
 • Limit napięcia – wysłanie ochotników: +40%
 • Limit napięcia – gwarancje: +40%
 • Limit napięcia – wypowiedzenie wojny: +25%
 • Limit napięcia – wpływ neutralnej frakcji: +10%

Wpływ decyzji politycznych na napięcie światowe według państw

Niemcy

Zwiększenie napięcia światowego:

Wielka Brytania

Decyzje polityczne wymagające określonego napięcia światowego:

10%:

USA

50%

 • Dozbrojenie