Cel narodowy

Z Hearts of Iron 4 PL Wiki
(Przekierowano z National focus)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Każde państwo ma drzewko celów narodowych przedstawiające dostępne opcje polityczne i militarne. Każde z siedmiu mocarstw (Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Polska, Związek Radziecki, Wielka Brytania oraz USA) ma własne drzewka celów narodowych, a pozostałe kraje korzystają ze wspólnych.

Cele narodowe pozwalają na wystąpienie specjalnych wydarzeń i efektów stanowiących odstępstwo od standardowych zasad, na przykład umożliwienie określonym demokracjom wypowiadanie sobie wojen.

Drzewko celów narodowych

Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
French|Francuskie unikalne drzewko celów narodowych zawiera wiele różnych opcji.

Każdy region ma drzewko celów narodowych, które pozwala ukierunkować jego działania. Drzewka te zawierają takie elementy jak remilitaryzacja Nadrenii albo wprowadzenie Nowego Ładu i zastępują one zbiór decyzji i uruchamianych wydarzeń, które kierowały państwami w poprzednich odsłonach Hearts of Iron.

Opracowywanie celów

Realizacja większości celów narodowych zajmuje 70 dni, ale w przypadku niektórych może to potrwać dłużej. Opracowanie celu narodowego kosztuje 1 pkt. siły politycznej dziennie. Nie można pracować nad kilkoma celami narodowymi jednocześnie. Po rozpoczęciu prac nad celem, nie można go zmienić ani ręcznie anulować.

Niektóre cele narodowe wiążą się z innymi celami narodowymi.

 • Niektóre wzajemnie się wykluczają. Takie pary zwykle są oznaczone wykrzyknikiem.
 • Niektóre mogą wymagać zbadania przynajmniej jednego z dwóch innych celów narodowych. Zwykle jest to zaznaczone wykropkowanymi liniami, a sytuacja taka występuje najczęściej po parach wykluczających się wzajemnie.
 • Niektóre mogą wymagać zbadania określonej liczby innych celów narodowych. Zwykle jest to zaznaczone jednolitymi liniami.

Ponadto cele narodowe mogą mieć inne wymagania. Niektóre cele można anulować, jeżeli podczas ich opracowywania przestajesz spełniać wymagania.

I wreszcie, niektóre cele mają warunki pominięcia ich. Jeżeli warunki te i wszelkie wymagania celu narodowego zostaną spełnione, cel zostanie natychmiast zrealizowany, ale bez aktywacji jego efektów.

Efekty

Poniżej wymieniono część efektów celów narodowych:

 • Odblokowanie dodatkowego zespołu badawczego.
 • Przyznanie jednej lub większej liczby jednorazowych premii badawczych.
 • Uruchamianie wydarzeń.
 • Efekty dyplomatyczne, takie jak relacje, cele wojenne, tworzenie frakcji i zaproszenie...
 • Przyznanie doświadczenia narodowego.
 • Dodanie budowli w regionach i prowincjach.
 • Odblokowanie idei.
 • Dodanie lub usunięcie ducha narodowego.
 • Umożliwienie wysyłania ochotników do innych państw.

Państwa z unikalnymi drzewkami

Każde z siedmiu wielkich mocarstw, a także Polska, ma własne drzewko celów:

Cele historyczne

Jedna z opcji gry może wymusić na SI realizację wyłącznie celów historycznych. Jeśli zostanie ona włączona, SI będzie wybierać cele tak, by odwzorować faktyczny przebieg zdarzeń. W przeciwnym razie SI może skupić się na innych celach.