Walka morska

Z Hearts of Iron 4 PL Wiki
(Przekierowano z Naval combat)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W Hearts of Iron IV podstawową jednostką operacyjną sił morskich jest flota. Floty składają się z pojedynczych okrętów różnych klas, którym można nadawać nazwy i modyfikować je, a korzystanie z okrętów jest możliwe tylko, jeśli są one przydzielone do flot. To flota wykonuje misje morskie i walczy na wodzie, pojedyncze okręty floty mogą zdobywać doświadczenie lub zostać zatopione. Są one przydzielane do floty lub przenoszone do innych flot, żeby mogły zrobić cokolwiek w grze. Kiedy budujesz nowe okręty, są one automatycznie przydzielane do istniejących flot albo do wybranej przez Ciebie nowej floty w jakimś porcie lub do wskazanej przez Ciebie istniejącej floty. Potem okręt musi znajdować się w jakiejś flocie, dopóki nie zostanie zatopiony lub usunięty (zezłomowany).

Wala morska odbywa się w większości automatycznie poprzez wydane flotom rozkazy i polecenie im wykonania tych rozkazów w obszarach morskich. Jedna flota może obsługiwać maksymalnie trzy sąsiednie obszary morskie, z których powstaje jeden duży rejon patrolowania. Dzięki rozkazom możesz określić, jak duże straty mogą ponieść floty, zanim automatycznie wrócą do portu macierzystego w celu dokonania napraw. Możesz też postanowić, że poważnie uszkodzone okręty opuszczą flotę i wrócą do portu na naprawy, a reszta jednostek będzie kontynuować misję. Możesz rozkazać flotom atakowanie wroga albo unikanie walki. Możesz też przydzielać do swoich flot admirałów. Admirałowie zwiększają potencjał zaczepny i obronny, a także mogą posiadać specjalizacje, dające specjalne premie.

Marynarka - informacje ogólne

Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Ekran informacji o marynarce

Możesz przejść do informacji o marynarce, naciskając klawisz P albo klikając ikonę Navy Overview.png marynarki w prawym górnym rogu ekranu. Otworzy się ekran pokazujący wszystkie siły morskie Twojego państwa, a także premie i kary, które obecnie działają ze względu na badania doktryny morskiej. Bezpośrednio pod tymi premiami zobaczysz liczbę aktualnie posiadanych okrętów każdego typu, będą one widoczne w postaci sylwetki, oznaczenia typu jednostki i numeru.

Pod spodem znajduje się lista Twoich flot, ich rodzaj, nazwa i położenie, a także liczba okrętów w danej flocie i wykonywane przez nią zadanie. Możesz kliknąć dowolną flotę LPM, żeby ją wybrać. Kliknięcie PPM na tej liście wyśrodkuje mapę na wskazanej flocie.

Lista wyposażenia morskiego

Na ekranie informacji znajdują się też dwie małe ikony, Sunk ships button.png straconych okrętów i Equip overview button.png szczegółów wyposażenia.

Stracone okręty otwiera okno, w którym zobaczysz listę Twoich okrętów, które zostały zatopione.

Szczegóły wyposażenia pozwalają ci przeglądać Twoje wystawione okręty nie tylko według kategorii (lotniskowiec, pancernik, okręt podwodny itp.) i liczby, ale także według klasy okrętu i liczby. To narzędzie daje Ci informacje, które pozwolą Ci zdecydować, czy dana kategoria okrętów składa się ze starszych jednostek i czy przydałoby się nabyć nowsze jednostki tego typu. Ponadto ułatwia ono ocenę ogólnego składu Twojej marynarki wojennej.

Floty

Przykład dokującej floty

Floty zwykle zaczynają grę zadokowane w Twoich portach. Cyfra widoczna na liczniku to całkowita liczba pojedynczych okrętów w tym porcie. Przytrzymanie kursora nad tym licznikiem spowoduje wyświetlenie dalszych informacji, w tym nazw flot, średniej siły i zorganizowania wszystkich okrętów w tym porcie oraz liczby typów okrętów.

Możesz wybierać pojedyncze floty, klikając na tym liczniku, wtedy po lewej stronie ekranu pojawią się Twoje floty, jak pokazano na zdjęciu, gdzie „Flota Macierzysta”, „Północny Patrol” i „2. Flotylla Okrętów Podwodnych” zostały wybrane jednym kliknięciem. Żeby wybrać pojedynczą flotę, możesz kliknąć „Wybierz”, a żeby wybrać kilka flot z tej grupy, możesz przytrzymać ⇧Shift + kliknąć „Wybierz” przy flotach, które chcesz dodać. Na Twojej liście flot będą znajdować się tylko floty wybrane w chwili puszczenia klawisza ⇧Shift.

Admirałowie

Kiedy masz wybraną flotę i znajduje się ona w porcie, możesz przydzielić do niej admirała, klikając na pustej sylwetce w ramce obrazka. Pamiętaj, żeby przydzielać admirałów do flot, ponieważ mają oni niebagatelny wpływ na walkę. Jeżeli nie masz admirałów, możesz rekrutować ich za punkty siły politycznej.

Umiejętności

Wartość umiejętności admirała wynosi od 1 do 5, każdy poziom daje premie do szansy trafienia na morzu i koordynacji floty.

1 2 3 4 5
Naval hit chance |Szansa trafienia na morzu +10% +20% +30% +40% +50%
Fleet Coordination |Koordynacja floty +2% +7% +10% +15% +20%

Specjalizacje

Każdy admirał może mieć klika specjalizacji pokazanych w postaci ikon medali.

Specjalizacja Efekt Konieczne jest działanie Potrzebne są PD
Old Guard.png Stara gwardia −25% Przyrost doświadczenia przywódcy Nie można otrzymać.
Sea Wolf.png Wilk morski +20% Atak okrętu podwodnego Przynajmniej 80% stanowią okręty podwodne. 700
Blockade Runner.png Łamacz blokad +20% Szansa podjęcia decyzji o odwrocie
+25% Szybkość floty w odwrocie
Nie można otrzymać.
Superior Tactician.png Wybitny taktyk +25% Liczba okrętów w pierwszym kontakcie Wygrywa. 700
Spotter.png Sokole oko +10% Szansa wykrycia Otrzymuje 10 PD za wykrycie. 700
Fly swatter.png Muchołap +10% Atak morskiej obrony plot Zwalcza jednostki powietrzne. 700
Ironside.png Goliat +10% Pancerz okrętu liniowego Walka okrętami liniowymi przeciwko okrętom liniowym. 700
Air Controller.png Awiator +10% Wydajność lotów bojowych
+10% Współczynnik namierzania przez samoloty pokładowe
Ma skrzydła maszyn pokładowych wykonujące misje. 700

Priorytety napraw

Fleet Repair Priority.jpg

Te ikony pozwalają Ci ustawić poziom strat Twojej floty, który może ona odnieść, zanim podejmie próbę automatycznego powrotu do portu w celu dokonania napraw. Niski oznacza, że Twoja flota musi być praktycznie zatopiona, zanim zdecyduje się na przerwanie misji. Średni pozwala flocie wrócić do portu, jeżeli odniesie średnie uszkodzenia. Wysoki oznacza, że Twoje floty będą wracać do portu, jeżeli odniosą lekkie uszkodzenia, dojdzie do zadrapania farby albo na kadłubie zostaną zauważone przyczepione skorupiaki. Kiedy Twoja flota wróci do portu macierzystego, naprawy zostaną dokonane automatycznie. Szybkość naprawy statków jest uzależniona od wielkości portu, liczby uszkodzonych okrętów i naprawianych równocześnie, a także od rozmiarów uszkodzeń. Po naprawieniu uszkodzeń, flota automatycznie powróci w rejon patrolowania i wznowi wykonywanie misji.

Inne opcje napraw

Repair now.png

Możesz też wybrać opcję „Napraw teraz!”, żeby natychmiast odesłać flotę do portu. Kliknięcie tej opcji przerwie wykonywanie misji przez flotę, która natychmiast skieruje się do portu macierzystego w celu dokonania napraw. Po zakończeniu napraw flota powróci w rejon patrolowania i wznowi wykonywanie misji. Klikając tę ikonę Ctrl+LPM, natychmiast odeślesz flotę do portu w celu dokonania napraw, przerwie ona wykonywaną misję i zostanie tam do zakończenia napraw.

Never repair.png

Opcja „Nigdy nie naprawiaj” wyłączy funkcję automatycznej naprawy, a flota będzie ignorować uszkodzenia i kontynuować realizację zadania, dopóki jej ostatni okręt nie pójdzie na dno.

Automatic split off.png

Automatyczne rozdzielanie można włączyć/wyłączyć. Jeżeli jest włączone, uszkodzone okręty będą opuszczać główną flotę i wracać do portu w celu dokonania napraw, a flota będzie kontynuować misję w rejonie patrolowania. Gdy te okręty zostaną naprawione, powrócą w rejon patrolowania i dołączą do głównej floty. Ponieważ istnieje ryzyko, że samotny okręt lub ich niewielka grupa zostaną przechwycone po drodze do portu lub z portu, ta funkcja jest domyślnie wyłączona.

Zasady prowadzenia walki

Ta opcja pozwala przełączać pomiędzy opcjami Fire at will.png „Strzelać bez rozkazu!”, kiedy to flota będzie atakować każdego napotkanego wroga, a Do not engage.png „Nie atakować”, nakazującą flocie unikanie walki. Warto pamiętać, że floty, którym przydzielono rozkazy, nie powinny mieć wybranej opcji „Nie atakować”, w przeciwnym razie będą one uciekać za każdym razem, gdy natkną się na wroga. Ponadto floty z przydzielonym określonym rozkazem, np. „Atak na konwój”, nie będą próbowały atakować wrogich okrętów wojennych na patrolu, nawet jeśli ich zasady prowadzenia walki są ustawione na „Strzelać bez rozkazu!”, zamiast tego będą brać na cel konwoje.

Zarządzanie flotą

Czasami chcemy zmienić skład naszej floty, dodając lub usuwając okręty. Można to zrobić na kilka sposobów.

Przeciąganie krążowników z Eskadry 3A do Eskadry 6A

Przeciąganie okrętów pomiędzy flotami

Select Ships to Transfer Popup.jpg

Żeby przenosić okręty pomiędzy istniejącymi flotami, musisz wybrać te floty. Pamiętaj, że jeśli w porcie znajduje się więcej niż jedna flota, możesz użyć klawisza ⇧Shift w celu zawężenia wyboru flot. Następnie wystarczy przeciągnąć za pomocą myszki klasę okrętu z jednej floty do drugiej. Kliknij sylwetkę klasy okrętu, który chcesz przenieść, i przeciągnij ją do floty docelowej. Kiedy się tam znajdzie, upuść sylwetkę, a pojawi się nowe okno „Wybierz okręty do przeniesienia”. Pozwoli Ci to określić, czy chcesz przenieść do nowej floty całą klasę okrętów, czy tylko niewielką część jednostek tej klasy.

Możesz powtarzać te kroki dla różnych klas okrętów, aż do uzyskania pożądanego składu floty.

Tworzenie nowej floty

Inny sposób zarządzania flotami to użycie przycisku Create New Fleet.png „Stwórz nową flotę”, który jest widoczny po wybraniu dowolnej floty. Pozwoli Ci to przenieść okręty z aktualnie wybranej floty i przydzielić je do zupełnie nowej floty. Warto przypomnieć, że jeśli nie wskażesz portu albo floty docelowej na ekranie produkcji, podczas budowy okrętów, gra automatycznie stworzy flotę, do której trafią wszystkie nowo wybudowane okręty. Możesz jednak używać tego przycisku do tworzenia mniejszych, bardziej wyspecjalizowanych flot z tej automatycznie wygenerowanej floty rezerwowej. Gdy klikniesz przycisk „Stwórz nową flotę”, pojawi się okno „Wybierz okręty do przeniesienia”, które pozwoli Ci wybrać statki mające trafić do nowej floty. Kiedy skończysz, na Twojej liście flot pojawi się nowa flota z domyślną nazwą, np. „Włoska flota 1”.

Łączenie istniejących flot

Wybierz floty, które chcesz połączyć, i naciśnij przycisk Merge.png „Połącz floty”, znajdujący się ponad Twoimi wybranymi flotami i na prawo od okna wyboru misji floty. Wybrane floty zostaną natychmiast połączone w jedną.

Przeglądanie statystyk bojowych

Informacja o flocie, historia i szczegóły

Hearts of Iron IV gromadzi informacje o doświadczeniu i umiejętnościach oraz historię pojedynczych okrętów. Można je zobaczyć na ekranie floty. Wybierz flotę, którą chcesz obejrzeć. Zobaczysz, że każdy okręt Twojej floty ma zielony pasek zorganizowania i brązowy pasek siły, sylwetkę klasy okrętu, ikonę rangi pokazującą jego doświadczenie, pionowy pasek postępu, pokazujący, ile doświadczenia zgromadziła jednostka do następnej rangi, a także jej nazwę. Jeżeli okręt brał udział w walce i zatopił jakiekolwiek jednostki wroga, pojawi się dodatkowa ikona History Report.png obok nazwy okrętu. Przytrzymanie kursora nad ikoną historii pozwala sprawdzić, ile okrętów zatopiła dana jednostka. Kliknięcie ikony historii otworzy ekran informacji o okręcie, pokazujący historię zatopień dokonanych przez tę jednostkę.

Obszary morskie

Tryb mapy morskiej z obszarami i szlakami konwojów

Oceany świata są podzielone na duże regiony zwane obszarami morskimi. Możesz zobaczyć te obszary, naciskając F2, żeby wyświetlić nazwy i zaznaczyć pogrubione czarne granice tych obszarów.

Obszary morskie są podzielone na mniejsze regiony będące odpowiednikami prowincji lądowych. Te mniejsze obszary są widoczne po przybliżeniu mapy, ich granice są zaznaczone cienkimi czarnymi liniami, a większe obszary morskie mają pogrubioną czarną granicę. Obszary morskie określają, gdzie flota może wykonywać misje, a mniejsze regiony pozwalają Ci przemieścić flotę do określonego miejsca na mapie, bez wyznaczania misji. Możesz to zrobić, wybierając flotę, następnie „Utrzymaj pozycję” H i klikając PPM dowolne miejsce na mapie znajdujące się w zasięgu floty. Pojawi się beżowa strzałka ruchu, a flota przemieści się w to miejsce na mapie i pozostanie tam. Nie wykona ona żadnej misji, jednak jeżeli zostanie wykryta przez wroga i rozpocznie się walka, będzie działać zgodnie z zasadami prowadzenia walki. Taka flota będzie też przechwytywać wroga przemieszczającego się w jej pobliżu, ale nie przeciwnika przepływającego przez okoliczne obszary, nawet jeżeli znajdują się one w tym samym obszarze morskim.

Po wybraniu tego trybu zobaczysz też sojusznicze szlaki konwojów, pokazane w postaci kropkowanych linii. Szlaki konwojów składają się z konwojów zaopatrzeniowych, które opuszczają Twoje państwo, żeby dostarczyć zasobów do innych terytoriów i armii, a także konwojów z surowcami, zbierających surowce z zamorskich terytoriów, żeby dostarczyć je do Twojego terytorium macierzystego. Szlaki handlowe tworzą też szlaki zaopatrzeniowe do lub z państw, z którymi możesz handlować. Te szlaki istnieją, dopóki obowiązuje umowa handlowa. Konwoje zaopatrzeniowe są w pełni automatyczne i abstrakcyjne, nie musisz się nimi interesować, ale musisz obserwować, przez które obszary morskie przebiegają Twoje szlaki handlowe, ponieważ działania wroga w jednym z tych obszarów mogą doprowadzić do zniszczenia statków konwoju. Kiedy zabraknie Ci statków konwoju, nie możesz prowadzić wydajnego handlu i zaopatrzenia, co może doprowadzić do utraty produkcji przemysłowej albo zmęczenia wojsk i przegranych bitew. Dlatego imperium morskie musi znać szlaki zaopatrzeniowe i handlowe, aby chronić je za pomocą okrętów marynarki wojennej.

Pamiętaj, że floty wykonujące misje działają w całym obszarze morskim, ponadto każda flota może działać na trzech sąsiadujących obszarach morskich.

Misje morskie

Przydzielanie misji

Ikony przydziału misji

Żeby przydzielić flocie misję, musisz najpierw wybrać tę flotę. Kiedy pojawi się flota, zobaczysz ikony (zaznaczone na zdjęciu czerwonymi strzałkami) przydzielania misji tej flocie. Te ikony to Patrol icon Patrol (Z), Znajdź i zniszcz icon Znajdź i zniszcz (X), Atak na konwój icon Atak na konwój ({{key press|C}|C}) oraz Eskorta konwoju icon Eskorta konwoju (V), które służą do wyboru rodzaju misji dla wybranej floty (flot). Znajduje się tam też symbol kotwicy, Utrzymaj pozycję icon Utrzymaj pozycję (H), nakazujący flocie wstrzymanie realizacji misji. Wykonanie rozkazu utrzymania pozycji nie odeśle floty do portu, ale wstrzyma realizację misji, a flota zostanie tam, gdzie się znajduje.

Aktualnie przydzielone misje

Pokaż przydzieloną misję

Możesz zobaczyć, jaką misję wykonuje wybrana flota, wchodząc do okna aktualnej misji (zaznaczono je czerwonym kołem na zdjęciu po lewej). Ta ikona pokazuje, którą misję przydzielono flocie. Kotwica w tym oknie oznacza, że w tej chwili flocie nie wydano żadnych rozkazów misji. Floty bez rozkazów misji, które nie stoją w porcie, będą nadal przestrzegały zasad prowadzenia walki na niewielkim obszarze morskim, w którym się znajdują.

Wybór rejonu patrolowania

Wybrane rejony patrolowania

Po wybraniu floty i zdecydowaniu, jaką misję ma ona wykonywać, musisz przydzielić tę flotę do rejonu patrolowania gdzieś na mapie. Żeby to zrobić, musisz wybrać flotę, a następnie kliknąć PPM obszar morski, w którym ma być realizowana ta misja. Każdej flocie można przydzielić jedną misję w maksymalnie trzech sąsiadujących obszarach morskich. Klikaj PPM obszary morskie, które stykają się ze sobą albo z początkowym obszarem morskim. Usłyszysz dźwięk błędu, jeżeli spróbujesz przydzielić flocie więcej niż trzy obszary morskie albo obszary, które nie sąsiadują ze sobą. W przykładzie po prawej zobaczysz, że „Flota macierzysta” ma wykonać patrol w tych trzech obszarach morskich: Western Approaches, Morze Norweskie i Morze Północne, ponieważ na mapie te obszary morskie są zaznaczone na zielono.

Normalny ruch floty

Jeżeli zechcesz usunąć obszar morski z rejonu patrolowania, możesz to zrobić, naciskając ⇧Shift i PPM na obszarze, który chcesz skasować. Naciśnięcie ^Ctrl i PPM spowoduje usunięcie wszystkich wybranych rejonów patrolowania i zmusi flotę do przemieszczenia się w miejsce wskazane kliknięciem, nie wyznaczając jej żadnej misji. Na poniższym zdjęciu widać, że „Flota macierzysta” nie przemieści się, dopóki znajduje się u wybrzeży Norwegii, ale nie będzie realizować żadnej misji. Jednostki przydzielone do mapy bez wyznaczonej misji mogą nadal walczyć, jeśli zostaną wykryte przez flotę wroga lub wpłynie ona na kontrolowany przez nie obszar.


Rodzaje misji morskich

Aktualnie w grze istnieją 4 rodzaje misji morskich, każda z nich ma inny cel.

Patrol

Ta misja polega na rozciągnięciu floty w luźnym szyku w wyznaczonych obszarach patrolowania. Zwiększa to znacząco szansę wykrycia okrętów wroga w wyznaczonych obszarach patrolowych, płaci się jednak za to pewną cenę. Kiedy wróg zostanie wykryty i rozpocznie się walka, rozciągnięcie floty prawdopodobnie sprawi, że tylko kilka Twoich okrętów weźmie udział w początkowym starciu. Twoje okręty wezwą na pomoc inne jednostki floty znajdujące się w rejonie patrolowania, ale utworzenie odpowiedniego szyku zajmie pewien czas. To może utrudnić skuteczną walkę z wrogiem albo sprawić, że poniesiesz straty, zanim zjawi się reszta Twojej floty. „Rozproszenie szyku” w tym rodzaju misji wynosi 160%.

Znajdź i zniszcz

W tej misji Twoja flota utworzy zwarty szyk w wyznaczonych obszarach patrolowania. Utrudnia to wykrycie jednostek wroga w obszarze patrolowania, ale dzięki temu Twoja flota będzie mogła szybko zaatakować wroga, jeżeli rozpocznie się walka. To może pozwolić Ci zadać uszkodzenia słabszym okrętom wroga, zanim zdąży on zebrać swoją całą flotę. „Rozproszenie szyku” w tym rodzaju misji wynosi 50%.

Ataki na konwoje

W tej misji Twoja flota szuka konwojów wroga w wyznaczonych obszarach patrolowania. Okręty wroga mogą zaatakować Twoją flotę, jeżeli zostanie wykryta, ale w tym rodzaju misji Twoje jednostki unikają walki (jeśli to możliwe) i koncentrują ataki na statkach transportowych. „Rozproszenie szyku” w tym rodzaju misji wynosi 120%.

Eskorta konwojów

W tej misji Twoja flota chroni sojusznicze konwoje w wyznaczonych obszarach patrolowania, co pozwala Ci skoncentrować się na zwalczaniu okrętów podwodnych wroga i jednostek, które ośmielą się zaatakować Twoje transportowce. Podczas wykonywania tego rodzaju misji inne floty nadal mogą Cię atakować, jednak Twoje okręty będą unikać walki, chyba że w obronie sojuszniczych konwojów. „Rozproszenie szyku” w tym rodzaju misji wynosi 67%.

Utrzymaj pozycję

Ta opcja powoduje, że Twoja flota przerywa wykonywaną misję.

Misje na mapie

Ikony w obszarach patrolowania

Ikony obszarów patrolowania

Kiedy flota wykonuje misję w obszarze patrolowania (który może obejmować do 3 sąsiadujących obszarów morskich), znacznik floty zniknie z mapy, a w patrolowanych obszarach morskich pojawi się ikona misji. Te ikony misji są takie same, jak te służące do przydzielania misji, co ułatwia ustalenie, jakie misje są wykonywane w tym obszarze patrolowania. Cyfra pod ikoną wskazuje, ile flot realizuje daną misję w tym obszarze. Na zdjęciu widać na przykład, że na obszarze morskim Morza Północnego znajdują się dwie floty wykonujące patrol, jedna realizująca misję „znajdź i zniszcz”, dwie floty prowadzące atak na konwój i jedna eskortująca konwoje.

Wybór flot za pomocą ikon w obszarach patrolowania

Jeżeli klikniesz dowolną z tych ikon, pojawi się lista flot wykonujących tę misję w tym obszarze morskim albo przycisk „Wybierz wszystkie”. Możesz wybrać wszystkie floty wykonujące tę misję, klikając „Wybierz wszystkie”, albo wybrać pojedyncze floty, klikając nazwę tej, którą chcesz wybrać. W ten sposób nie możesz wybrać grupy flot, tylko wszystkie albo jedną.

Morski ostrzał brzegu

Ostrzał wojsk chińskich

Ostrzał brzegu nie jest do końca misją. Żeby przeprowadzić ostrzał sił lądowych wroga w prowincji nadmorskiej, musisz przemieścić flotę z okrętami liniowymi na obszar morski sąsiadujący z prowincją lądową, którą chcesz ostrzelać. Kara za ostrzał zostanie automatycznie doliczona do walki w prowincji nadmorskiej, jeśli odpowiednia flota znajduje się dostatecznie blisko. Maksymalna kara za ostrzał wynosi 25% i jest proporcjonalna do liczby okrętów we flocie. Zasięg okrętów nie ma znaczenia. Ostrzał obejmuje tylko prowincje nadmorskie. Pancerniki i superpancerniki powodują największą karę za ostrzał, za nimi plasują się krążowniki liniowe i krążowniki.

W tym przykładzie widzimy flotę japońskich krążowników złożoną z 7 okrętów, w tym Izumo i Iwate, która przemieściła się w pobliże wybrzeża Chin i znajduje się w odległości, z której może wesprzeć cesarskie wojska atakujące 32 Juntuán. Możesz zatwierdzić ten rozkaz za pomocą Shore Bombardment.png ikony kary za ostrzał znajdującą się pod nazwiskiem chińskiego generała.

Walka morska

Kiedy prowadzisz wojnę, aTwoja flota znajdująca się na mapie wykonuje jakąś misję w jednym lub kilku obszarach morskich albo po prostu przebywa gdzieś na oceanie, natknie się ona w końcu na jednostki wroga i rozpocznie się walka. Walka morska odbywa się całkowicie automatycznie, co zmniejsza konieczność mikrozarządzania. Wydajesz flotom rozkazy i określasz ich zachowanie, a także przydzielasz im obszary patrolowania na mapie, wraz z rozkazami, jak zachować się w razie poniesienia strat. Jednak warto od czasu do czasu przyglądać się starciom morskim, ponieważ można dzięki temu uzyskać wskazówki dotyczące siły wroga w danym obszarze, a także zorientować się, jak lepiej zorganizować własne floty, żeby poradzić sobie z nieprzyjacielem.

Spotkanie na morzu

Na Morzu Północnym rozpoczęła się walka morska!

Kiedy dojdzie do spotkania i zostaną wykryte okręty wroga, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawią się ikony informacyjne. Po prawej stronie ekranu zobaczysz ikonę płonącej kotwicy z czerwonym wykrzyknikiem. To informacja, że doszło do spotkania morskiego i walka już trwa lub wkrótce się rozpocznie. Jeżeli klikniesz płonącą kotwicę, widok mapy przeniesie się w miejsce starcia.

Miejsce walki i siła wojsk

Względny rozmiar sił wroga

Kiedy dochodzi do spotkania, oznacza to, że okręty obu marynarek wojennych wykryły się wzajemnie. Nie oznacza to, że w tej chwili wszystkie okręty toczą walkę. W zależności od rozkazów wydanych dowolnej flocie, część flot może znajdować się z dala od pozycji i unikać walki oraz czekać na przybycie innych jednostek floty. Na mapie widać grafikę porównującą wielkości flot wyrażonej w całkowitej liczbie okrętów wojennych. Cyfra po lewej to okręty sojusznicze, a po prawej to jednostki wroga. W pokazanym przykładzie jest 8 okrętów sojuszniczych przeciwko zeru jednostek wroga. Kliknięcie tej ikony informacji otworzy okno walki morskiej.

Bitwa z niemieckimi konwojami na Morzu Północnym

Bitwa morska

Kliknięcie na mapie ikony, która wyświetla spotkanie i siłę marynarki, otworzy ekran bitwy morskiej. Na tym ekranie zobaczysz wygenerowaną automatycznie nazwę bitwy, a obrazek oceanu pokaże Ci porę dnia i panujące warunki pogodowe. Po lewej zobaczysz siły sojusznicze, a wroga po prawej, a także admirałów dowodzących przeciwnymi stronami (jeśli są w danej flocie) i ich umiejętności. Poniżej widać kolorowy pasek pokazujący względną siłę. W tym przypadku pasek sięga maksymalnie w prawo, co oznacza bardzo niskie prawdopodobieństwo przegrania tego starcia przez naszą grupę uderzeniową. Przytrzymaj kursor na tym pasku, żeby uzyskać więcej informacji i szacunkowy czas do zakończenia bitwy.

Pod paskiem względnej siły znajduje się mapa z kropkowaną pionową linią pośrodku i ikonami okrętów. Po lewej i prawej stronie tej mapy znajduje się obszar, w którym mogą być widoczne sylwetki okrętów. Te jednostki znajdują się poza zasięgiem. Są to okręty przebywające na tym obszarze morskim, które wezmą udział w bitwie, ale w tej chwili płyną z maksymalną prędkością, żeby dołączyć do szyku jednostek, które już znajdują się na mapie. W tym wypadku mamy 8 niszczycieli, które wykryły 3 niemieckie konwoje. W drodze są: 1 lotniskowiec, 5 pancerników, 3 krążowniki liniowe, 1 krążownik, 6 lekkich krążowników i 1 dodatkowy niszczyciel. Niemcy nie spodziewają się żadnych posiłków.

Bitwa morska przebiega w następujący sposób. Okręty mają umiejscowienie względem jednostek wroga i zasięg uzbrojenia. Kropkowana linia na dole pośrodku przedstawia teoretyczny punkt środkowy pomiędzy flotami, im bliżej tej kropkowanej linii znajduje się okręt, tym bliżej jest do teoretycznego „boku” przeciwnika. W tym przypadku niemieckie konwoje są prawie przy naszym boku tak blisko, jak to możliwe. To bardzo zła pozycja, jeśli jest się nieuzbrojonym statkiem konwoju w obliczu uzbrojonych okrętów wojennych wroga. Możemy spodziewać się, że konwoje spróbują wydostać się poza zasięg, w prawo.

Tymczasem grupa 8 niszczycieli to okręty, które wykryły konwoje. Nie znajdują się w zasięgu strzału, dlatego są ustawione daleko od linii środkowej. Muszą pędzić w stronę konwoju, żeby przeprowadzić atak, ponieważ zasięg uzbrojenia niszczycieli nie jest duży. Jeżeli logika SI zarządzającego bitwą obliczy, że w ten sposób uzyska lepszy rezultat, niszczyciele mogą ruszyć na konwoje, nie czekając na inne sojusznicze okręty. Natomiast jeżeli SI stwierdzi, że wróg może mieć przewagę, niszczyciele poczekają na resztę sojuszniczych okrętów, zanim przejdą do ataku.

Rozpocząć atak!

Przesunęliśmy czas gry o kilka godzin do przodu, żeby zobaczyć, co się dzieje. Na drugim zdjęciu widać, że niszczyciele zbliżyły się do statków niemieckiego konwoju. Oczywiście statki konwoju próbują uciec, ale statki handlowe osiągające prędkość 10 węzłów nie mają szans uciec przed niszczycielami rozwijającymi nawet 30 węzłów. Ucieczka jest niemożliwa. Widzimy, że SI postąpiło prawidłowo, postanawiając zaatakować statki handlowe, nie czekając na posiłki. Zauważ, że reszta sojuszniczej floty zbliżyła się do mapy bitwy, ale jest wielce prawdopodobne, że starcie zakończy się, zanim pozostałe okręty dotrą na miejsce. Niszczyciele już otworzyły ogień z optymalnej pozycji, czyli z kropkowanej linii pośrodku mapy.

Zauważ, że wszystkie jednostki mają u góry paski stanu. Zielony pasek oznacza pełne zorganizowanie, a brązowy pełną siłę. Te paski przedstawiają średnią wartość, jeżeli obejmują więcej niż jeden okręt. Na pierwszym zdjęciu z tej bitwy statki konwoju mają maksymalną siłę. Na drugim zdjęciu siła statków konwoju spada, ponieważ odnoszą one uszkodzenia. Na tym zdjęciu kursor myszy znajduje się nad ośmioma sojuszniczymi niszczycielami, kursora jednak nie widać, ze względu na to, jak działa wykonywanie zrzutów ekranu. Ale zauważ, że pojawiła się niebieska strzałka skierowana od niszczycieli w kierunku statków konwoju. To grupa, którą właśnie ostrzeliwują niszczyciele i to one zadały uszkodzenia. Po prawej stronie okna walki pojawiła się też podpowiedź, pokazująca aktualne liczby związane z rozliczaniem walki, dla zainteresowanych. Te informacje nie są tak ważne w takim niewielkim starciu z tak bezbronnym przeciwnikiem, ale dane z tego okna pomogą Ci ustalić, kto w Twojej flocie zadaje komuś uszkodzenia, dzięki czemu w przyszłości będziesz w stanie tworzyć wydajniejsze składy flot.

Pierwszy statek handlowy zatopiony.

Gra została przesunięta o kolejnych kilka godzin, teraz widzimy, że sojusznicze niszczyciele upolowały pierwszą ofiarę, bezimienny statek handlowy spoczął na dnie Morza Północnego, a w tym wypadku jest to okno u dołu ekranu, w którym widać zatopione jednostki. Oczywiście nie ponieśliśmy żadnych strat i nadal znajdujemy się w optymalnej pozycji i w zasięgu uzbrojenia. Dwa pozostałe statki handlowe również odniosły poważne uszkodzenia. Wygląda na to, że bitwa dobiega końca, mimo że reszta naszej floty jest daleko poza zasięgiem. Zauważ, że pasek postępu względnej siły zmienił się na tym nowym zdjęciu. To oczywiste, że wygramy tę bitwę.

Ta bitwa dobiegła końca.

Tak, dwie godziny później wszystkie statki konwoju zostały zatopione. Wróciliśmy na ekran mapy, ponieważ zniknęło okno walki morskiej, została tylko mała ikona pokazująca, że zatopiono tu konwoje. Zauważ małą niebieską gwiazdkę nad statkiem konwoju. Oznacza ona zwycięstwo aliantów, więc konwoje wroga zostały zniszczone. Gdyby zamiast gwiazdki znajdowała się czaszka, oznaczałaby ona zwycięstwo wroga albo zatopienie alianckich konwojów.

Flota przydzielona do Morza Północnego otrzymała rozkaz „Znajdź i zniszcz”. Jej zadaniem było przechwytywanie okrętów wojennych wroga, próbujących działać na Morzu Północnym. Oczywiście gra wykorzysta nadarzające się okazje atakowania statków konwojów i je także zatopi. A teraz przyjrzymy się prawdziwej bitwie morskiej z przeciwnikami, którzy mogą się bronić.

Jeżeli klikniesz tę ikonę, przejdziesz do ekranu podsumowania bitwy, które omówimy w następnym rozdziale. Najpierw poszukajmy zaczepki.

GER Naval Combat 1.jpg W początkowej fazie starcia cała aliancka flota pojawiła się w szyku. Z kolei flota niemiecka nadal czeka na uzupełnienia, wiele z jej okrętów znajduje się poza rejonem walki. To nic dobrego, ponieważ alianci mają w tej grupie bojowej lotniskowiec, a samoloty już zaczęły atakować niemieckie pancerniki.
GER Naval combat 2.jpg Minęło kilka godzin i widać, że zorganizowanie pancerników (zielony pasek) zaczyna się kurczyć, ponieważ są atakowane z powietrza. W tym czasie zbliża się reszta niemieckiej floty. Znajdujący się u góry pasek postępów albo względnej siły przedstawia niekorzystny wynik dla Niemców.
GER Naval combat 3.jpg Znowu minął jakiś czas, niemieckie krążowniki zaczęły odnosić uszkodzenia w wyniku ataków lotnictwa. Flota aliancka przesunęła okręty osłony na optymalną pozycję, a niemiecka flota nadal trzyma się z daleka i czeka na uzupełnienia.
GER Naval combat 4.jpg Zapadła noc. Alianckie samoloty są teraz czerwone, ponieważ podczas II wojny światowej samoloty pokładowe rzadko działały nocą. Niemiecka flota nadal trzyma się z daleka i ma zamiar unikać walki do czasu przybycia posiłków. Flota brytyjska znajduje się na pozycji, a jednostki osłony zostały wysunięte. Zauważ, że niemieckie okręty liniowe odniosły poważne uszkodzenia wyłącznie od ataków lotnictwa pokładowego. Zwróć uwagę na układ sił. Wielka Brytania ma 14 okrętów podwodnych znajdujących się u dołu mapy, nie zostały one wykryte i na razie nie biorą udziału w walce. Jednak Niemcy coś podejrzewali i wysłali na dół mapy 2 niszczyciele, by poradziły sobie z tym „oddzielnym” podwodnym zagrożeniem, co osłabiło osłonę okrętów liniowych znajdujących się u góry.
GER Naval combat 5.jpg Znowu nastał ranek i bitwa powietrzna rozpoczyna się od nowa. Ale tym razem flota niemiecka zdołała zestrzelić z dział przeciwlotniczych część alianckich samolotów, czekając na przybycie reszty floty.
GER Naval combat 6.jpg Nareszcie! Większość niemieckiej floty zjawiła się w rejonie walki. Niemieckie okrętowe baterie przeciwlotnicze zestrzeliły kolejne samoloty, chociaż nadal odnosiły uszkodzenia. Jednak okręty podwodne nadal są daleko, a biorąc pod uwagę pasek postępów, Niemcy nadal mają niewielkie szanse, więc SI prawdopodobnie zaczeka na te dodatkowe u-boty. Przecież do zmroku znowu niedaleko, a alianckie lotnictwo morskie nie działa nocą!
GER Naval combat 7.jpg U-boty są blisko. Zauważ, że niemiecka grupa zwalczania okrętów podwodnych znajdująca się w dolnej części ekranu urosła do 6 niszczycieli, 4 lekkich krążowników i 1 krążownika. Te okręty oddzieliły się od głównej floty i nie mogą służyć jako skuteczna osłona większych pancerników. Zwróć też uwagę na okno podpowiedzi. Informuje nas ono, że Niemcy zestrzelili 4 myśliwce. Mówi też, że myśliwce zadały uszkodzenia niemieckim okrętom wojennym. Przytrzymanie kursora nad różnymi okrętami albo samolotami da Ci dodatkowe informacje o uszkodzeniach zadanych lub odniesionych przez te elementy. Zauważ, że w sposób typowy dla Morza Północnego pogoda pogorszyła się i utrudnia działania powietrzne i morskie.
GER Naval combat 8.jpg Przytrzymując kursor nad niemieckimi pancernikami, możesz zobaczyć odniesione przez nie uszkodzenia, liczbę zadanych trafień krytycznych, a także samoloty zestrzelone przez te jednostki. Nadal czekamy na u-boty. W ostatnim komunikacie radiowym dowództwo eskadry informowało, że zjawią się za 6 godzin.
GER Naval combat 9.jpg Dowództwo poinformowało, że u-boty zajęły pozycję, a niemieckie okręty szykują się do ataku. Niemieckie jednostki pędzą w stronę środka mapy, wyznaczającego ich optymalne pozycje. Pancerniki otworzą ogień ze swoich potężnych dział, osłaniając mniejsze okręty osłony, które zbliżają się do wroga, żeby zadać dodatkowe uszkodzenia. Pogoda nadal jest podła, więc alianckie samoloty pokładowe nie mogą działać, jednak niemiecka marynarka wchodzi do walki, mając mniejszą siłę ognia i poważne uszkodzenia. Ruszamy!
GER Naval combat 10.jpg Minęły kolejne 4 godziny. Kontratak ogniowy 5 brytyjskich pancerników to po prostu zbyt wiele. Niemieckie okręty liniowe muszą wycofać się albo czeka je zagłada. Zmasowany ogień trafia magazyn niemieckiego lekkiego krążownika i rozrywa go. Ponadto pogoda polepszyła się na tyle, że alianckie lotnictwo morskie może znowu rozpocząć ataki.
GER Naval combat 11.jpg 3 godziny później niemiecki krążownik trafia na dno, a wraz z nim 3 niszczyciele, które znajdowały się za blisko alianckich pancerników, które zmieniły cele, gdy niemieckie jednostki liniowe zdołały wydostać się z zasięgu. W międzyczasie jeden u-bot zdołał odpalić torpedy w kierunku przepływającego alianckiego pancernika. Okręt podwodny został natychmiast wykryty przez aliancką osłonę i utracił swoją premię.
GER Naval combat 12.jpg Mija kolejnych 6 godzin i rzeź prawie dobiegła końca. 8 u-botów zostało zatopionych przez skuteczne alianckie niszczyciele, zanim zdążyły zadać jakiekolwiek straty. Osłona niemieckich okrętów liniowych została rozniesiona na strzępy, na liście strat znajduje się już 7 niszczycieli i 2 lekkie krążowniki. Alianckie lotnictwo morskie straciło połowę myśliwców oraz trochę bombowców nurkujących i samolotów torpedowych, jednak to za mało. Niemieckie krążowniki znalazły się na dnie Morza Północnego, więc poważnie uszkodzone okręty liniowe zostały praktycznie pozbawione obrony przeciwlotniczej. W tym czasie nasza grupa zwalczania okrętów podwodnych znajdująca się u dołu mapy wykryła alianckie jednostki podwodne i uniemożliwiła im zaatakowanie poważnie uszkodzonych okrętów liniowych, ale jak na razie nie udało się zatopić żadnego z nich.
GER Naval combat 13.jpg Mijają kolejne 4 godziny. W rejonie bitwy nadal szaleje sztorm. To i zapadający zmierzch uziemiło brytyjskie samoloty. Zatopiono wszystkie oprócz 3 niemieckich u-botów, pozostałe pozostają niewykryte pod rozszalałą powierzchnią morza. W tym czasie nasze jednostki zwalczania okrętów podwodnych w końcu zdołały przechytrzyć kilku kapitanów alianckich jednostek podwodnych. Kilka salw bomb głębinowych posłało na dno 2 brytyjskie okręty podwodne. Nasz ostatni okręt liniowy próbuje desperacko uciec alianckiej flocie, korzystając z osłony nocy i warunków pogodowych.
GER Naval combat 14.jpg Po kolejnej nocy walk nasz pancernik został w końcu zatopiony przez licznych i przebiegłych Brytyjczyków. Teraz zwrócili swą uwagę na naszą eskadrę zwalczania okrętów podwodnych, która nocą odniosła kolejne sukcesy, zatapiając 4 brytyjskie okręty podwodne. Nasze okręty podwodne pozostają niewidoczne. Czy oni tam w ogóle są?
GER Naval combat 15.jpg Minęło kolejne półtora dnia. Krążownik, który osłaniał niemiecką eskadrę zwalczania okrętów podwodnych, został zatopiony. Zostały zniszczone wszystkie brytyjskie okręty podwodne, oprócz jednego. Brytyjczycy zdecydowali, że zadali już wystarczające straty i zaczynają się wycofywać. Okaleczone resztki niemieckiej floty nie miały nic przeciwko temu, bez amunicji i ducha walki zawróciły w stronę ojczyzny.
GER Naval combat 16.jpg O nie, to był podstęp! Ci szczwani Brytyjczycy wycofali swoje główne okręty, ale przysłali mniejsze jednostki osłony, żeby zapolowały na pozostałości naszej eskadry zwalczania okrętów podwodnych! To typowe dla Królewskiej Marynarki Wojennej.
GER Naval combat FINAL.jpg W końcu bitwa dobiegła końca. Nie pozostaje nam nic innego, jak opłakiwać naszych elektronicznych poległych. Ze wspaniałej niemieckiej floty pozostało tylko 10 okrętów. Straty brytyjskie: 11 okrętów podwodnych, 7 myśliwców, 3 bombowce torpedowe i 4 bombowce nurkujące. To niewielka cena w porównaniu z milionami marek niemieckich, a co ważniejsze, wieloma tonami cennej stali, ropy, chromu i tysięcy zmarnowanych roboczogodzin. Na darmo. Wezwano Cię do Berlina.

Jak wspomniano na początku, walka morska w Hearts of Iron IV jest w większości automatyczna. W przygotowania do walki trzeba włożyć wiele pracy, organizując floty odpowiednich rozmiarów i z wystarczającą osłoną. Zastanów się, które obszary chcesz kontrolować i co masz zamiar osiągnąć. Na przykład lotnictwo lądowe może zaskoczyć nieostrożną marynarkę wojenną, szczególnie gdy wojna trwa długo i rozwijają się technologie. Pamiętaj, że celem marynarki wojennej nie jest wyłącznie zatapianie okrętów wroga. Nie ma chwały w zatopieniu mnóstwa okrętów wojennych, jeżeli przegra się wojnę. Wybór tych zmiennych firma Paradox postanowiła zostawić Tobie.