Produkcja

Z Hearts of Iron 4 PL Wiki
(Przekierowano z Production)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zobacz też: Budowa

Produkcja to tworzenie przez państwo Equipment.png wyposażenia, dóbr konsumpcyjnych, infrastruktury i budynków.

Fabryki

Istnieją trzy rodzaje fabryk:

  • Civilian factory Fabryki cywilne: Budowa (także naprawa), handel i dobra konsumpcyjne.
  • Military factory Fabryki wojskowe: Piechota/artyleria, czołgi i samoloty.
  • Naval dockyard Stocznie: okręty, okręty podwodne i konwoje.

Bazowa wartość mocy przerobowej fabryk cywilnych i wojskowych wynosi 5. Następnie współczynnik ten jest mnożony przez Production efficiency.png wydajność produkcji. Podstawowa moc przerobowa stoczni ma wartość 2,5, ale wydajność produkcji zawsze wynosi 100%.

Dobra konsumpcyjne

W zależności od prawa gospodarczego pewna część fabryk cywilnych wytwarza dobra konsumpcyjne i nie może zajmować się budową ani handlem. Ta liczba jest ustalana jako odsetek całkowitej liczby fabryk, zaokrąglając w górę.

Linie montażowe

Produkcja dzieli się na linie montażowe, każda z nich dostarcza w danym czasie wyposażenie jednego rodzaju. Do jednej linii montażowej można przydzielić maksymalnie 15 fabryk.

Production efficiency.png Wydajność produkcji

Każda linia montażowa ma własną wartość wydajności. Im większa wydajność, tym szybciej linia montażowa wytwarza Equipment.png wyposażenie, aż do wartości maksymalnej. Długotrwałe korzystanie z tej samej linii montażowej zwiększa jej wydajność produkcji.

Wydajność produkcji zawsze wynosi przynajmniej 25% i rośnie o 1,7% tygodniowo aż do osiągnięcia limitu, który na początku równy jest 50%. Technologie mogą zwiększyć limit.

Przestawienie linii montażowej na pokrewny rodzaj wyposażenia anuluje produkcję aktualnej, nieukończonej jednostki i zmniejsza wydajność zależnie od tego, jak drastyczna jest zmiana.

  • -10%: Inny wariant tego samego modelu (np. Panzer III Ausf. F -> Panzer III Ausf. G)
  • -50%: Inny model na tym samym podwoziu lub szkielecie (np. Panzer III -> StuG III)
  • -70%: Inna jednostka z tej samej rodziny (np. Panzer III -> Panzer IV)
  • -80%: Inna jednostka tego samego archetypu (np. Panzer IV -> Tiger)

Wydajność produkcji stoczni zawsze wynosi 100%.

Surowce

W przeciwieństwie do poprzednich gier surowców nie można gromadzić – trafiają one bezpośrednio do produkcji, a ich nadmiar przepada.

Zasoby

Zasoby są niezbędne do produkcji wszystkich rodzajów wyposażenia. Brak niezbędnych zasobów spowoduje nałożenie kary do mocy przerobowej fabryk i wydajności produkcji. Kara ta może wynieść do -90%, przy jej obliczaniu każdy z zasobów (a nie każda „jednostka” zasobów) jest traktowany równorzędnie. Na przykład wyprodukowanie czegoś za 2 jednostki stali i 1 ropy, gdy brakuje nam ropy, spowoduje karę -45% (a nie -30%). Kara ta kumuluje się z innymi modyfikatorami.

Istnieje sześć zasobów strategicznych.

Ikona Zasób Wyposażenie
Oil.png Ropa Samoloty
Czołgi
Rubber.png Guma Samoloty
Czołgi
Ciężarówki
Aluminum.png Aluminium Samoloty
Sprzęt wsparcia
Steel.png Stal Działa
Okręty
Czołgi
Tungsten.png Wolfram Broń ppanc.
Artyleria
Samoloty odrzutowe
Chromium.png Chrom Ciężkie czołgi i okręty

Wyposażenie

Dywizje lądowe i skrzydła nie są wytwarzane jako jednostki podstawowe. Zamiast tego fabryki produkują pojedyncze czołgi, samoloty i tak dalej. Następnie wyposażenie wysyła się do dywizji lądowych i skrzydeł lotnictwa danego państwa. W przeciwieństwie do zasobów wyposażenie można gromadzić.

Wyposażenie Zaopatrzenie
Plot. Anti-airPlot.
Ppanc. Anti-tankPpanc.
Artyleria ArtilleryArtyleria
Wyposażenie piechoty EngineersSaperzy

InfantryPiechota
Military policeŻandarmeria
ReconZwiad

Czołgi lekkie Light tankCzołg lekki
Pojazdy mechaniczne MechanizedOddziały zmechanizowane
Czołgi średnie Medium tankCzołg średni
Sprzęt wsparcia EngineersSaperzy

Field hospitalSzpital polowy
Logistics companyKompania logistyczna
Maintenance companyKompania techniczna
Military policeŻandarmeria
Signal companyKompania sygnalizacyjna

Ciężarówki Field hospitalSzpital polowy

Logistics companyKompania logistyczna
Signal companyKompania sygnalizacyjna