Handel

Z Hearts of Iron 4 PL Wiki
(Przekierowano z Trade)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Ekran handlu

Handel to wymiana towarów pomiędzy państwami na zasadzie: zasoby za fabryki cywilne.

Surowce na rynek

W zależności od prawa handlowego pewien odsetek krajowej produkcji zasobów strategicznych będzie eksportowany na rynek globalny. Zasoby te są niedostępne dla wytwarzającego je kraju, bez względu na to, czy zawarto umowy handlowe na dany surowiec. Mechanizm taki ma w prosty sposób odzwierciedlać zróżnicowane poziomy produkcji zasobów.

Jeżeli przykładowo na dany surowiec nie ma kupca, nie zostanie on wykorzystany i będzie dostępny dla rynku jako dostępny zasób. W ten sposób nie ma możliwości gromadzenia zasobów i rośnie poziom realizmu, ponieważ przychód z fabryk cywilnych będzie potrzebny do zakupu surowców. Zastosowany system ekonomii jest całkowicie inny niż w poprzednich częściach Hearts of Iron, które nie wykorzystywały elementu związanego z tzw. kosztem alternatywnym.

Wymiana handlowa

Jeżeli państwo ma jakieś towary na eksport, może zawrzeć umowę handlową z krajem, który nie jest jego wrogiem. Eksporter nie musi zgadzać się na umowę i nie zostanie powiadomiony o dokonaniu transakcji.

Importer musi poświęcić produkcję przynajmniej 1 Fabryki cywilnej icon fabryki cywilnej jako koszt importu. Każda wydana Civilian factory.png umożliwia import maksymalnie 8 jednostek danego zasobu, jeżeli jest on dostępny na rynku. Nawet jeśli państwo eksportujące nie może dostarczyć 8 jednostek danego zasobu, kraj importujący i tak musi poświęcić całość Civilian factory.png, żeby transakcja doszła do skutku.

Eksporter będzie mógł dodać te fabryki cywilne do całkowitej liczby swoich fabryk. Będą one dostępne do budowy, będą liczyć się do dowolnego celu narodowego wymagającego przynajmniej 50 fabryk albo do ewaluacji prawa gospodarczego.

Wpływ handlowy

Ilość wszystkich zasobów dostępnych na eksport z jednego państwa do drugiego jest określona przez wpływ handlowy potencjalnego importera. Innymi słowy, odsetek eksportu eksportera, który może importować jeden kraj, jest ograniczony dla każdego, kto nie jest partnerem handlowym z największym wpływem. Ponieważ odsetek ten nie spada do zera, o ile wpływ handlowy także nie spadnie do zera (a w przypadku krajów niebędących wrogami nie dzieje się tak praktycznie nigdy), państwo z największym wpływem nie będzie mogło importować 100% wszystkich zasobów udostępnianych na rynku przez eksportera. Gdyby próbowało, wszystkie transakcje objęłyby ilość surowców mniejszą niż maksymalna, a pozostałe transakcje dotyczące danego zasobu zostałyby zaniechane.

Wpływ handlowy zmienia się wraz z kilkoma czynnikami:

  • Wartość podstawowa wynosi 150
  • Odległość między dwoma państwami
  • Opinia o importującym państwie
  • Poparcie (popularność) dla partii politycznej o tej samej ideologii co państwo eksportujące (poza państwami bez powiązań)
  • Posiadanie większej liczby dywizji na wspólnej granicy

Jednak w praktyce stosunkowo niewielka liczba fabryk cywilnych, strategiczne znaczenie dużych złóż surowców oraz toczące się wojny sprawiają, że wpływ handlowy ma przeważnie marginalne znaczenie przez pierwszych kilka lat rozgrywki w dowolnym scenariuszu.

Transport towarów

Handel przez morze wymaga korzystania z konwojów, które mogą paść ofiarą wroga.

Odległość od partnera handlowego jest chyba pokazana na ekranie handlu jako modyfikator, wysoki w przypadku pobliskich państw i niski w przypadku oddalonych. Może to wpływać na wydajność konwojów, ale jeszcze nie ujawniono szczegółów.