Interfejs użytkownika

Z Hearts of Iron 4 PL Wiki
(Przekierowano z User interface)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Widząc interfejs użytkownika Hearts of Iron IV, weterani gier strategicznych firmy Paradox poczują się jak w domu. Lewa strona ekranu służy do zarządzania ważnymi sprawami państwowymi, zakładki powiadomień będą pojawiać się u góry ekranu, żeby ostrzec Cię o sprawach wymagających Twojej uwagi, a po prawej stronie ekranu znajdziesz informacje o swoich wojskach. Na górnej krawędzi ekranu będzie widoczne podsumowanie ważnych informacji o stanie gry i świata.

Od lewej górnej części aż do środka głównego ekranu gry widoczny jest rząd liczb.

Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Jedność narodowa
Wskaźnik gotowości Twojego kraju do wojny. Państwo o małej jedności narodowej skapituluje szybciej niż kraj z wysokim poziomem tego współczynnika. Jedność narodowa określana jest w oparciu o cechy ducha narodowego, które można przydzielić określonym krajom (na przykład Francja zaczyna z bardzo niską jednością narodową), ale można ją zmodyfikować, wybierając cele narodowe lub rekrutując modyfikujących ją urzędników.
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Siła polityczna
To ilość kapitału politycznego zgromadzonego pod Twoim przywództwem. Siłę polityczną wydajesz na osiągnięcie idei celu narodowego, rekrutację doradców wojskowych i naukowych, zmianę prawa w zakresie handlu i poboru wojskowego oraz niektóre działania dyplomatyczne. Każde państwo otrzymuje 2 punkty siły politycznej dziennie, modyfikowane przez niektóre cechy, osoby, działania gracza albo właściwości.
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Zasoby ludzkie
Liczba ludzi, z których możesz tworzyć jednostki wojskowe lub służących do uzupełnienia oddziałów. Wpływają na to różne czynniki, głównie poziomy poboru wojskowego i liczba tworzonych jednostek.
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Fabryki
Trzy oddzielne liczby oznaczające oczekujące na rozkazy fabryki wojskowe, stocznie oraz fabryki cywilne. Później opiszemy ich role.
Doświadczenie armii icon Doświadczenie armii, Marynarki wojennej icon marynarki wojennej i Lotnictwa icon lotnictwa
Gdy Twoje jednostki walczą albo, w przypadku armii, ćwiczą, zdobywają doświadczenie. Możesz wydawać doświadczenie armii, korzystając z projektanta jednostek, by edytować albo tworzyć dywizje lądowe. Doświadczenie marynarki wojennej i lotnictwa możesz wydawać na modyfikacje okrętów i samolotów, zapewniające im premie do prędkości, siły ognia itd.
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Konwoje
Liczba dostępnych konwojów lub jednostek transportowych. Każda transakcja związana z surowcami strategicznymi wymaga przydzielenia jednostki konwoju. Przemieszczanie jednostek lądowych przez morza i oceany wymaga przydzielenia transportowców. Możesz zwiększyć liczbę dostępnych transportowców, budując nowe konwoje w menu produkcji jednostek.

Napięcie światowe

W prawym górnym rogu ekranu widoczne jest świecące koło, a pod nim wartość procentowa pokazująca poziom napięcia światowego. Ta wartość procentowa określa, jak duże napięcie panuje na świecie. Niektóre działania dyplomatyczne i wojskowe, szczególnie w państwach demokratycznych albo neutralnych, są dostępne, gdy napięcie światowe osiągnie określony poziom. Napięcie światowe jest zwiększane przez wydarzenia historyczne, wypowiedzenia wojny i inne wrogie działania dyplomatyczne.

Informacje o państwie i rozwój

Przy lewej krawędzi ekranu znajduje się Twoja flaga państwowa. Kliknij ją, żeby otworzyć widok stanu Twojego państwa. Zobaczysz portret swojego przywódcy, poparcie polityczne i partie, niektóre aktywne zmienne i współczynniki Twojego państwa, a także trzy rzędy elementów, na które możesz wydawać Twoją siłę polityczną.

Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Ekran polityki

Następnie musisz wybrać cel narodowy Twojego kraju. Osiągnięcie celu narodowego trwa 70 dni i kosztuje 1 punkt siły politycznej dziennie. Cele narodowe są podobne do drzewek badań technologicznych w innych grach, ale tutaj są połączone z wyborami Twojego kraju dotyczącymi kierunku rozwoju. Może on postanowić skoncentrować się chwilowo na rozwoju przemysłu albo, w przypadku Niemiec w większości rozgrywek, poszerzać swoje granice kosztem sąsiadów. Niektóre cele narodowe wykluczają się wzajemnie; ZSRR nie może mieć przyjaznych stosunków jednocześnie z Chinami i Japonią.

Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Cele narodowe Włoch. (Kliknij, żeby powiększyć).

W tym menu możesz także wydawać siłę polityczną na zmianę prawa albo zatrudnianie doradców politycznych, wojskowych i przemysłowych. Większość zmian kosztuje co najmniej 150 pkt. siły politycznej, a bardzo potężni doradcy mogą kosztować nawet 250.

Rząd:

  • Prawo służby wojskowej: wpływa na ilość zasobów ludzkich dostępnych dla Twojego państwa.
  • Prawo handlowe: wpływa na szybkość badań, pracę fabryk i sprawność wznoszenia budowli oraz ilość zasobów przeznaczonych na handel.
  • Prawo gospodarcze: wpływa na liczbę fabryk wytwarzających dobra konsumpcyjne, dostępność zasobów ludzkich i produkcję wojskową.

Masz też miejsce na zatrudnienie trzech doradców politycznych, którzy zapewnią Ci premie.

Badania i produkcja

Możesz zatrudnić projektanta czołgów, okrętów, samolotów i materiałów, żeby otrzymać premie do produkcji danego rodzaju uzbrojenia albo wpłynąć na jego potencjał bojowy.

Możesz też dodać koncern przemysłowy i teoretyka, żeby poprawić wydajność określonego typu badań.

Personel wojskowy: Możesz dodać dowódcę armii, dowódcę marynarki i dowódcę lotnictwa, żeby zwiększyć możliwości badawcze albo bojowe w danej dziedzinie. W swoim naczelnym dowództwie możesz zatrudnić maksymalnie trzy inne osoby.

Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Ekran doradcy politycznego

Badania

Szary przycisk u góry ekranu oznaczony zlewką otwiera Twoje menu badań. Wynalezienie określonych technologii umożliwią Ci trzy lub cztery zespoły badawcze, ale wybierając niektóre idee celów narodowych, możesz odblokować dodatkowe zespoły.

Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Ekran badań

Istnieje 11 kategorii badań. Każde państwo zaczyna z właściwym historycznie poziomem technologii i teorii, w zależności od scenariusza.

Wszystkie drzewka badań (poza doktrynami) są zaznaczone na osi historii. Wynalezienie technologii albo jednostki przed historyczną datą jej powstania trwa dłużej niż w przypadku opracowania jej po tej dacie. Ta kara może być zmodyfikowana przez realizację określonych idei celów narodowych.

Piechota: prace nad lepszą bronią piechoty i różnymi rodzajami dywizji piechoty. To tutaj możesz odblokować piechotę zmechanizowaną, spadochroniarzy, piechotę morską, jednostki górskie itd.

Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Ekran technologii piechoty

Wsparcie: prace nad batalionami wsparcia, które możesz dołączać do swoich dywizji. To tutaj znajdziesz saperów, sanitariuszy, mechaników itd. Czołgi: prace nad czołgami lekkimi, średnimi i ciężkimi, a także wersjami czołgów opartymi na odblokowanym podwoziu. Artyleria: prace nad artylerią oraz bronią przeciwpancerną i przeciwlotniczą.

Doktryna lądowa: Większość mocarstw zaczyna grę z podstawową doktryną lądową. Możesz to zmienić, ale wszystkie ścieżki doktryny lądowej wykluczają się wzajemnie. Wybrana przez Ciebie doktryna lądowa zapewni Ci duże premie bojowe.

Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Ekran doktryny lądowej

Marynarka: prace nad nowocześniejszymi okrętami nawodnymi i podwodnymi oraz konwojami / okrętami desantowymi.

Doktryna morska: Część mocarstw zaczyna grę z podstawową doktryną morską. Możesz to zmienić, ale wszystkie ścieżki doktryny morskiej wykluczają się wzajemnie. Wybrana przez Ciebie doktryna morska zapewni Ci duże premie bojowe.

Samoloty: praca nad różnymi typami myśliwców, samolotów szturmowych i bombowców oraz ich wersjami pokładowymi.

Doktryna powietrzna: Część mocarstw zaczyna grę z podstawową doktryną powietrzną. Możesz to zmienić, ale wszystkie ścieżki doktryny powietrznej wykluczają się wzajemnie. Wybrana przez Ciebie doktryna powietrzna zapewni Ci duże premie bojowe.

Inżynieria: rozwój inżynierii elektrycznej w zakresie radarów (wykrywanie) i komputerów (premie do badań i szyfrowania), a także prace nad technologią jądrową i rakietową.

Przemysł: prace nad poprawieniem wydajności, produktywności i wydobycia surowców w Twoim państwie.

Dyplomacja

Szary przycisk z dłonią wystawioną do uścisku otwiera menu dyplomacji. Tutaj zobaczysz listę krajów i kilka filtrów służących do jej zawężenia.

Kiedy klikniesz kraj, z którym chcesz podjąć rozmowy, zobaczysz portret przywódcy i garść informacji o działaniach tego państwa. W prawym górnym rogu menu zobaczysz małe flagi ze strzałkami pokazującymi relacje między państwami. W menu dyplomacji możesz podejmować różne działania, pod warunkiem spełnienia wymagań. Kraje demokratyczne mają szczególnie ograniczone możliwości podejmowania agresywnych działań dyplomatycznych, jeśli wskaźnik napięcia światowego nie osiągnął dostatecznie wysokiego poziomu.

Naprowadź kursor na każdą z opcji, żeby zobaczyć opis działania dyplomatycznego i warunków, które musisz spełnić.

Handel

Szary przycisk ze skrzynką i zakrzywionymi strzałkami wymiany otwiera menu handlu. Pojawią się zakładki i kolumny, dzięki którym zorientujesz się w dostępnych kluczowych zasobach oraz swoim zapotrzebowaniu i zobaczysz, kto jest ewentualnym partnerem handlowym.

W grze występuje sześć głównych zasobów: ropa, guma, aluminium, stal, chrom i wolfram. Służą one do produkcji czołgów, okrętów, samolotów itp. Każda nowa linia produkcyjna ważnego rodzaju uzbrojenia wymaga dostarczenia określonej ilości zasobów. Możesz tworzyć te jednostki bez potrzebnych zasobów, ale produkcja będzie znacznie wolniejsza i mniej wydajna.

Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Ekran handlu

Zasoby można znaleźć w określonych miejscach na mapie, ale nie są one rozmieszczone równomiernie. Prawie zawsze zdobycie tego, czego potrzebujesz, wymagać będzie handlu.

Żeby kupić jakieś zasoby, kliknij nazwę kraju i za pomocą suwaka określ, ile danego zasobu chcesz nabyć. Zasoby sprzedaje się w pakietach po cztery jednostki w każdym. Każda wymiana, o ile nie jest dokonywana na lądzie, wymaga co najmniej dwóch statków konwojowych plus jeden za każde dodatkowe cztery jednostki zasobu.

Każde cztery importowane jednostki zasobu zajmą też Twoją cywilną fabrykę, której produkcja zostanie przekazana krajowi, z którym dokonujesz wymiany. Eksport wzmacnia Twój przemysł, ponieważ pozyskujesz pracę fabryk z innych krajów, ale duży import Cię osłabia. Musisz jednak importować zasoby, żeby zasilać Twoją machinę wojenną.

Budowy

Szary przycisk z żurawiem otwiera menu budowy. Tutaj przydzielasz zadania Twoim fabrykom cywilnym: budowę infrastruktury, nowych fabryk, struktur obronnych i inne.

Fabryki cywilne dokonują wszystkich ulepszeń terytorium. Liczba fabryk, które możesz zbudować, zależy od wielkości Twojego kraju, od liczby fabryk zajmujących się produkcją towarów konsumpcyjnych dla Twojego państwa (Twoje prawo gospodarcze) oraz tego, ile fabryk zostało wymienionych za zasoby strategiczne. Możesz zwiększyć liczbę fabryk cywilnych, budując ich więcej, ale uważaj, bo każda prowincja może obsługiwać określoną liczbę budynków produkcyjnych. Maksymalnie 15 fabryk weźmie udział w projekcie budowy, a pozostałe będą pracować nad kolejną pozycją w kolejce.

Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku

Fabryki cywilne mogą budować trzy kategorie budynków.

Budynki regionalne:

  • Infrastruktura: Każde terytorium ma współczynnik infrastruktury określający, czy łatwo jest zaopatrywać znajdujące się na tym terytorium jednostki i jak szybko przemieszczają się po nim oddziały wojskowe.
  • Lotniska: Na lotniskach stacjonują Twoje samoloty wojskowe. Im większe lotnisko, tym więcej samolotów może na nim stacjonować.
  • Plot.: Broni terytorium przed samolotami wroga, jest szczególnie przydatna do ochrony regionów przemysłowych.
  • Stacje radarowe: Ułatwia Twoim samolotom wykrywanie i przechwytywanie flot powietrznych wroga.

Wspólne budowle:

Maksymalna liczba wspólnych budowli ograniczona jest liczbą miejsc dostępnych w danym regionie. Liczbę miejsc można zwiększyć, opracowując technologie przemysłowe.

Budynki w prowincjach:

  • Port: Zwiększa limity zaopatrzenia znajdujących się za morzem wojsk i przyspiesza naprawę okrętów.
  • Forty: Wzmacniają obronę jednostek.
  • Fortyfikacje brzegowe: Wzmacniają obronę przed desantem morskim.

Budynki w prowincjach wznoszone są w ramach najmniejszych jednostek terytoriach w HoI4.

Produkcja

Szary przycisk z kluczem francuskim otwiera menu produkcji. Pozwala ono przydzielać fabryki wojskowe i stocznie do wytwarzania wyposażenia, army vehicles,|pojazdów dla armii, okrętów i samolotów.

Im więcej fabryk wyznaczysz do produkcji określonego elementu, tym więcej go wyprodukujesz. Wytworzone piechota, czołgi i artyleria będą przydzielane do odpowiednich dywizji wojska, do nowych jednostek albo jako uzupełnienia i modernizowania jednostek w polu. Wyprodukowane samoloty trafią do puli rezerw. Jednostki morskie zostaną automatycznie umieszczone w porcie, ale możesz wskazać, w którym.

Moc przerobowa fabryk zależy od dostępności surowców strategicznych do produkcji nowocześniejszych jednostek i od limitu wydajności Twojego przemysłu. Nowe linie produkcyjne osiągają pełną wydajność po pewnym czasie, a jeśli dodasz fabryki do linii produkcyjnej, stracisz część tej wydajności. Możesz zwiększyć wydajność i produktywność fabryki za pomocą drzewka badań przemysłowych.

Rekrutacja i rozmieszczanie

Szary przycisk z ikoną czołgu otwiera menu planera armijnego, w którym możesz rekrutować i rozmieszczać jednostki. Tutaj decydujesz, jakie rodzaje dywizji chcesz szkolić. Dywizje te otrzymają wyposażenie i pojazdy wytworzone w menu produkcji. Naprowadzając kursor na zielone paski postępu, dowiesz się, co jest potrzebne do zakończenia budowy nowej jednostki.

Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku

Na początku możesz budować kilka domyślnych rodzajów dywizji. Możesz wydawać doświadczenie armii, żeby tworzyć nowe szablony dywizji lub modyfikować już istniejące.

Gra rozpoczyna się z uzupełnieniami i modernizacjami na poziomie zrównoważonym względem tworzenia nowych jednostek. Jeśli wolisz przeznaczyć nowe czołgi albo artylerię dla świeżych jednostek zamiast przekazywać wyposażenie siłom w polu, możesz odpowiednio ustawić priorytety uzupełnień w tym menu.

Logistyka

Szary przycisk z ikoną papieru i pióra otwiera menu logistyki. Menu stanowi przegląd zapasów wyposażenia, ewentualnych niedoborów, a także surowców strategicznych, których brakuje Twoim liniom produkcyjnym.